Úloha oponenta pri obhajobe záverečnej práce

2 apríl, 2017 141 Views

Možno si aj vy hovoríte: „Stačí, keď rýchlo napíšem bakalársku prácu, dám si ju vytlačiť, zviazať, odovzdám a je to.“  Lenže je to skutočne tak? Nezabudli ste na niečo, na