Najprekladanejšie jazyky – angličtina a nemčina

27 júla, 2015 Cudzie jazyky 3070 Views
Najprekladanejšie jazyky – angličtina a nemčina

Angličtina a nemčina síce ešte nepredbehli mandarínčinu či hindi v počte ľudí, ktorí sa ňou dorozumievajú, no i tak patria k jazykom s najvyšším počtom sekundárnych používateľov. V podstate ide o ľudí, ktorí sa týmto jazykom dorozumievajú alebo ho ovládajú, no pritom to nie je ich rodný jazyk. Zároveň radíme túto „dvojicu“ k najprekladanejším jazykom sveta. Svoje by Vám o tom vedela povedať aj prekladateľská a tlmočnícka agentúra Aspena, ktorá pracuje s viac ako 50 jazykovými kombináciami. Na Slovensku je už 20 rokov a jej hlavnou špecializáciou sú najmä jazyky strednej či východnej Európy.

Angličtina – jazyk, ktorý spája

Nie je vôbec prekvapujúce, že preklady z angličtiny patria medzi najžiadanejšie. Angličtina je oficiálnym, a teda aj primárnym jazykom obyvateľstva v mnohých štátoch sveta. V Európe je to Spojené Kráľovstvo, Írsko a Malta. Úradným jazykom je taktiež v celej Severnej Amerike a niektorých štátoch Strednej Ameriky, v Austrálii a Oceánii. V Afrike je to až 24 štátov, v Ázii sú to štyri štáty. Odhaduje sa, že po anglicky sa dohovorí okolo 508 miliónov ľudí, z toho pre asi 341 miliónov je to primárne používaný jazyk. Angličtina je zároveň aj „internetovým jazykom“. Tiež na Slovensku sa počet aktívnych používateľov anglického jazyka zvyšuje a môžeme povedať, že veľká časť mladých nemá problém sa v angličtine dorozumieť. Až 46% slovenskej populácie sa v anglickom jazyku dohovorí, z toho však len 14% úplne bez problémov a ďalších 14% je na tom celkom dobre. Za tento nárast môže aj to, že v pracovnej oblasti sa postupne stáva nevyhnutnosťou. Napriek postupnému nárastu aktívnych používateľov anglického jazyka dokáže iba málokto bez špeciálneho zamerania spracovávať odborné texty. V takýchto situáciách je nevyhnutné spoľahnúť sa na profesionálne preklady, kedy prekladateľ ručí za správnosť a presnosť prekladu, používa odbornú a zjednotenú terminológiu, no prihliada aj na kultúrne danosti cieľovej krajiny.

Nemčina – neutíchajúci dopyt

Podľa odhadov sa po nemecky dohovorí v globále okolo 128 miliónov ľudí, z toho 121 miliónov používa nemčinu ako primárny jazyk. V Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku, Luxembursku a Belgicku je nemčina jedným z oficiálnych jazykov. Podľa prieskumu ovláda na Slovensku nemecký jazyk 49% obyvateľstva, no len 7% opýtaných respondentov by svoju úroveň  ohodnotilo na jednotku alebo dvojku. Ďalších 15% opýtaných by si dalo trojku. Tieto čísla nie sú až také vysoké, preto sú u nás stále vyhľadávané služby profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov. Preklady nemčina teda oproti angličtine určite nestagnujú, práve naopak, dopyt po nich narastá. Celosvetovo nie je síce nemecký jazyk až tak často prekladaný ako anglický, no i tak mu patria prvé priečky v rebríčkoch prekladanosti do iných jazykov. Aspena spolupracuje pri realizácií objednávok s lingvistickými odborníkmi a rodenými hovorcami. Svojim klientom poskytuje možnosť profesionálnych prekladov do nemčiny a tiež možnosť priamej kombinácie prekladov nemeckého jazyka s ktorýmkoľvek z ďalších 50 jazykov, pričom dbá na dodržiavanie odbornej terminológie. Pracuje expresne rýchlo a zákazky dokáže vypracovať do 24 hodín od zadania. Samozrejmosťou je tiež spracovávanie grafických materiálov.

Angličtinou a nemčinou sa dorozumie veľká časť svetovej populácie  a spolu so španielčinou, čínštinou alebo francúzštinou patria k tým najprekladanejším. Pokiaľ si nie ste istý, že preklady z alebo do cudzích jazykov zvládnete na úrovni, vždy je tu šanca obrátiť sa na špecialistov.

Zdroje:

aspena.sk/sluzby/specifikacie/jazyky/, aspena.sk/sluzby/specifikacie/jazyky/nemcina/

executivelinguist.com/2013/11/languages-for-translation/, ivo.sk/6438/sk/aktuality/jazykova-kompetentnost-ludi-na-slovensku-nemecky-jazyk-v-porovnani-s-inymi-jazykmi

nationsonline.org/oneworld/most_spoken_languages.htm, emmir.org/fileadmin/user_upload/admission/Countries_where_English_is_an_official_language.pdf

ranker.com/list/countries-where-german-is-the-official-language/best-world-journeys

Foto (upravené):  stockimages * domdeen


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles