Breaking news

Ťaháky

Obdobia zeme

7 decembra, 2012 0 Comments 4884 Views

PRAHORY A STAROHORY (predprvohorné obdobie) Najstaršie a najdlhšie obd. geol.

Kyseliny, hydroxidy

7 decembra, 2012 0 Comments 3047 Views

Bezkyslikaté: HI F-I kyselina flôrovodíková HI Cl-I kyselina chlorovodíková HIBr-I kyselina bromovodíková HI I-I kyselina jódovodíková H2I S-II kyselina