Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 10

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2619 Views

a)Základové konštrukcie: majú za úlohu bezpečne preniesť všetko zaťaženie zo stavby

do základovej pôdy cez základovú škáru, to znamená v rovine, v ktorej základ spočíva
na základovej pôde. Základy musia zaistiť stabilitu celej stavby a obmedziť a vylúčiť
dodatočné deformácie (sadanie stavby). Zaťaženie, ktoré pôsobí na základy, môže byť
podľa doby trvania: stále a nahodilé – dlhodobé, krátkodobé, mimoriadne.

Rozdelenie základových konštrukcií:


Plošné – pásy, rošty, pätky, dosky
Hĺbkové – pilóty, piliere, studne, kesóny

Plošné základy
Na základových pásoch, roštoch zakladáme predovšetkým nosné a nenosné steny v dobrých
základových pôdach. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe
únosnosti podložia. Ak pásy prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch a sú tuho spojené
vytvárajú rošty. Materiál: kameň, betón a ŽB.
Základové pätky sa navrhujú pod stĺpy. Vyžadujú dostatočne únosnú a rovnorodú základovú
pôdu. Pätka by mala prenášať zaťaženie centricky, preto je najvýhodnejší štvorcový tvar.
Pri ŽB pätkách sa používajú kalichové alebo stupňovité pätky. Osadzujú sa na štrkové alebo
betónové lôžko.
Doska je tuhá konštrukcia, ktorá bráni väčšiemu rozdielu sadaniu jednotlivých častí. Pod
doskou sa upraví vrstva podkladového betónu. Rebrové a hríbové dosky sa používajú pri
väčšej osovej vzdialenosti stĺpov, stien.
Krabicové (skriňové) základy používajú sa pri ťažkých stavbách, pri zložitých základových
pomeroch v prostredí s podzemnou vodou. Skupiny: betónová obrátená klenba, lomenica.

Zlepšenie kvality podložia môžeme dosiahnuť umelou úpravou podložia (odvodnenie,
injektáž, zhutnenie). Odvodnenie slúži na trvalé zníženie hladiny podzemnej vody drenážou
alebo čerpaním. Injektáž na zvýšenie pevnosti sypkých zemín a na utesnenie proti vode –
látky na báze cementu a ílu.

Hĺbkové základy
Pilóta je štíhly prvok, ktorý prenáša zaťaženie do väčšej hĺbky. Materiál: betón, ŽB,
prefabrikované, monolitické. Podľa zaťaženia: tlačená, ťahaná a namáhaná ohybom. Podľa
umiestnenia: opreté, plávajúce, votknuté. Spôsoby vháňania do základovej pôdy: baranené,
monolitické a skrutkované.

Príčinami vzniku trhlín, ktoré sú spôsobené sadaním stavby, sú slabé únosné pôdy. Riešením
je navrhnúť železobetónovú dosku.

b)Zásady kreslenia základových konštrukcií


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!