Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 16

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3710 Views

a)Priečky – sú zvislé nenosné deliace steny, ktoré rozdeľujú vnútorné priestory budov, sú

teda deliacimi konštrukciami. Okrem tejto základnej funkcie môžu mať aj iné vlastnosti,
podľa ktorých ich delíme na niekoľko skupín:
Opticky deliace priečky – bránia vizuálnej komunikácii (textilný záves, pevné, skladacie).
Akusticky deliace priečky – oddeľujú dva priestory s rôznou mikroklímou. Zabraňujú
prenikaniu hluku alebo zvuku.
Tepelnoizolačné priečky – oddeľujú dva priestory s rôznou tepelnou mikroklímou
Odolávajúce mechanickému namáhaniu – rozdeľujú skladovacie priestory materiálov.
Priečky spĺňajúce špeciálne požiadavky – iluzórne, výtvarné, dekoračné.

Funkčné vlastnosti priečok: – mechanické namáhanie, pohody prostredia ( tepelnoizolačná,
akustická…), vplyv prostredia (nežiaduce vplyvy: vysoké teploty, zvýšená vlhkosť, chemické
látky, hluk, otrasy…), dispozično–technické parametre (zabudovanie inštalovaných
rozvodov), požiadavky na údržbu, obnovu, hygienu a životnosť.

Rozdelenie priečok podľa
– technológie výroby – murované, monolitické, montované
– použitých stavebných látok: tehlové, tvarovkové, betónové, sadrové, sklené, sadrokartónové,
drevovláknité, drevené, sendvičové (viac vrstvové)
– zaťaženia podpernej konštrukcie: nesené – zaťažujú celou svojou tiažou podpernú
konštrukciu stropu alebo podkladový betón, samonosné – prenášajú svoju tiaž do bočných
zvislých konštrukcií, o ktoré sú opreté, takže nezaťažujú strop, visuté, čiastočne samonosné

Konštrukcie priečok:
– priečky zhotovené mokrou technológiou – murované z tehál, tvaroviek, keramických
blokov, sadrových pórobetónových tvaroviek
– priečky zhotovené suchou technológiou –sklenené montované priečky

Rozdiel medzi Monierovou a Rabicovou priečkou
Monierova priečka
– môže niesť ťažké zariaďovacie predmety
– výhodou je variabilnosť rozmerov a tvarov
– nevýhodou je, že je veľmi ťažká a pomerne pracná, nedajú sa v nej dodatočne
presekávať ryhy a zle tepelne izoluje
– vystužuje sa sieťou z oceľových drôtov, štvorcové pole 300x300mm
– musí mať pri realizácii debnenie
Rabicova priečka – Rabicka – vápenno-sadrová priečka
– obľúbená ako tenká deliaca stena medzi miestnosťami
– Nie je vhodná do vlhkých priestorov.
– Konštrukcie je založená na rovnakom princípe ako konštrukcia Monierky
– Nosnú konštrukciu tvoria oceľové drôty, ktoré vytvárajú štvorcovú sieť 800x800mm
– Na pletivo sa nahadzuje dostatočne hustá malta s použitím jednostranného debnenia
alebo bez debnenia

Povrchové úpravy priečok: omietky, maľby, obklady, tapety, nátery.

b)Internet – práca so stránkou a poštou


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!