12. maturitná otázka strojníctvo – Skrutkové spoje

 

A: Definícia spoja

 

         Skrutkové spoje sú rozoberateľné, s tvarovým a silovým stykom.

 

Výhody:

–         prenos veľkých síl

–         jednoduché konštrukčné vyhotovenie

–         lacné

–         možnosť zmeny pohybu

 

Nevýhody:

–         zoslabenie spoja otvorom

–         vyššia hmotnosť

–         zdĺhavejšia montáž

 

B: Charakteristika spojov (rozoberateľné, nerozoberateľné)

C: Druhy spojov podľa princípu

D: Druhy skrutkových spojov

E: Časti skrutky

 

F: Spojovacie závity

 

         A: Metrický závit

Ozn. :   M

 napr.: M30

 

 

 

 

B: Whiteworthov závit

Ozn. : W

napr.: W3/4″       » anglický palec

 

 

 

C: Rúrkový závit

–         jeho profil je podobný ako pri whiteworthovom závite, je však plytší s väčšími zaobleniami na vrcholoch

Ozn. : G

napr.: G3/4″

 

 

 

 

 

D: Oblý závit

Ozn. : Rd

napr.: Rd30

 

–         využíva sa tam, kde je predpoklad poškodenia závitu znečistením

 

 

G: Druhy skrutiek podľa tvaru a účelu

 

         Najväčšiu časť skrutiek tvoria normalizované skrutky.

 

Normalizované:

–         môžu byť vyrábané s hlavou alebo bez hlavy

–         skrutky s hlavou majú rozmanitý tvar:

 • 6-hranná
 • 4-hranná
 • Valcová
 • Polguľová
 • S vnútorným 6-hranom

–         podľa materiálu sú najčastejšie skrutky oceľové, mosadzné, hliníkové, a niekedy aj plastové

 

Nenormalizované:

–         využívame ich vtedy, ak nevyhovujú normalizované skrutky, alebo sa jedná o špeciálne skrutky.

 

 

H: Druhy matíc podľa tvaru a účelu

 

Tvary matíc:

–         6-hranná

–         4-hranná

–         korunkové

–         nízke

–         matice s prírubou

–         kruhové

–         krídlové

» kruhové matice sú vhodné na miesta, kde hrozí poranenie

» matice, ktoré majú po obvode ryhovanie alebo vrubkovanie sú vhodné na ručné doťahovanie

 

Podobne ako skrutky, tak aj matice sú vyrábané z rôznych typov materiálov.

I: Druhy podložiek podľa tvaru a účelu

 

Poistenie skrutkových spojov –podložka, môže a bemusí byť súčasťou skrutkového spoja.

Uvoľnenie skrutkového spoja môže nastať otrasmi a dynamickým namáhaním, preto je potrebné skrutkový spoj poistiť.

 

Poznáme:

–         tvarové poistenie skrutky:

 •  závlačka
 •  poistná podložka s nosom alebo jazýčkom
 •  poistenie hriadeľovej matice KM
 •  poistenie drôtom
 •  poistná podložka MB

 

–         silové poistenie skrutky:

 •  dvoma maticami
 •  matica so zalisovaným krúžkom z polyamidu

–         poistenie materiálovým stykom:

 •  tmely
 •  lepy
 •  zvary
 •  spájky

 

J: Normalizácia skrutiek, matíc a podložiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORCE:

 

Pevnostný výpočet skrutky:

 

 

 

 

 

 

 

Skrutkové spoje sú navrhované tak, aby prenášali len sily v smere osi skrutky. Len lícovaná skrutka môže prenášať aj strižné sily.

 

Pevnostná podmienka v ťahu:

 

 

 

 

 

 

 

 

As– prierez jadra skrutky

t– napätie v ťahu

F – zaťažujúca sila

D– dovolené napätie (počíta sa z medze klzu)

 

Tlak v závitoch skrutky:

 

 

 

 

 

z- počet závitov matice

dz– stredný priemer skrutky

H1– nosná výška závitu

 

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!