4. maturitná otázka strojníctvo – Tvárnenie za studena

TVÁRNENIE ZA STUDENA

Tvárnením za studena označujem tvárnenie pod rekryštalizačnou teplotou materiálu.

Tvárnenie za studena môže byť plošné (spracovanie plechov) aj objemové.

Tvárnenie sa rozdeľuje :

– strihanie – oddeľovanie materiálu v celom priereze,

– ohýbanie – premena plochého polovýrobku na ohnutú súčiastku,

– ťahanie – premena plochého polovýrobku na dutú súčiastku,

– razenie – tvárnenie povrchu materiálu,

– pretláčanie – tvárnenie materiálu na hranici klzu, mení sa profil, tvar a hrúbka

polovýrobku novým rozdelením materiálu.

 

STRIHANIE

Na delenie materiálov strihaním (najmä plechov) na pásy, tabule, pruhy alebo

polovýrobky rôznych tvarov používame nožnice rôznych typov, napr. s rovnými nožmi

(mechanické, hydraulické, pneumatické) alebo kotúčové nožnice.

 

Fázy strihania- 1. pružné deformácie

2. plastické deformácie

3. vznik trhlín, ich šírenie a oddelenie materiálu

 

Strižná vôľa-    A= 8-12%s

 

Časti strižného nástroju: stopka, upínacia hlava, strižník, strižnica, vodiaca doska, vodiace
lišty, základná doska

 

OHÝBANIE

Plochý tvar polotovaru sa mení na ohnutý výlisok, nástrojom je ohýbadlo, ktoré sa skladá z ohýbníka a ohybnice. Správnu polohu zabezpečujú dorazy. V mieste ohybu existuje neutrálna os, v ktorej sú vlákna bez napätia a deformácií. Neutrálna os je posunutá k vnútornej strane uhybu.

Spätné odpruženie závisí od druhu materiálu, od polomeru ohybu a spôsobu ohýbania

 

 

 

 

 

 

 

 

ŤAHANIE

Pri tejto technológii sa výstrižok kruhového tvaru mení na otvorené duté teleso, výtlačok.

Nástroj ťahadlo má pevnú a pohyblivú časť (ťažnicu a ťažník).

Spôsoby ťahania:

a)      bez pridržiavača ( pri plytších výtlačkoch z hrubšieho plechu, tenšie plechy by sa vlnili)

b)      s pridržiavačom(možno ťahať tenšie plechy na vačšie hĺbky, zvlneniu okrajov bráni pridržiavač, tvarovo zložitejšie výtlačky možno robiť postupným ťahaním)

 

PRETLÁČANIE

Polotovar sa vloží medzi pevnú a pohyblivú časť nástroja, pretláčadla a získa sa prietlačok

Nástroj má 2  časti: -prietlačník a prietlačnicu

V závislosti od pohybu materiálu na prietlačník môže byt  spätné, dopredné a združené  pretláčanie. Pri pretláčaní je nutné udržovať mazací film aby sa znížilo trenie medzi činnými časťami nástroja.

 

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!