Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 6

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 4368 Views

a)Horniny/kamenivo

Horniny – prírodný stavebný materiál, ktorý sa používa v stavebníctve ako stavivo

priamo alebo po úprave a spracovaní.
Rozdelenie podľa použitia – priamo použiteľné(lomový, obkladový), zložky stavebného
materiálu(piesok, štrk, kamenivo) a suroviny na výrobu materiálu(vápno, sadra, cement).
Základné rozdelenie podľa spôsobu vzniku:
1. VYVRETÉ HORNINY – hlbinné (žula), žilné, výlevné (čadič)
2. USADENÉ HORNINY – mechanické(štrkopiesok), chemické (sadrovec)
3. PREMEMNENÉ HORNINY – kremeň
Ťažba hornín a ich spracovanie
Ťažba – lomy (povrchové, podzemné), štrkoviská
Spôsoby ťažby – rozpájanie jednotlivými náložami
– radový odstrel
– clonový odstrel
– komorový odstrel
– plošný odstrel
– bez použitia trhavín: klinové, odvŕtávanie, vyrezávanie.
Spôsob spracovania – lámaním, štiepením, brúsením, rezaním, leštením…

Opracovanie kameňa: – ručné – hrubé opracovanie
– strojové – rezanie, brúsenie, leštenie

Produkty z kameňa používané v stavebníctve:
1. Lomový kameň – neupravený, upravený, triedený, netriedený.
2. Dlažbové kocky
3. Krajníky
4. Obrubníky
5. Surové bloky
6. Kopáky
7. Kvádre a klenáky
8. Kamenné krycie dosky
9. Dlažbové kocky
10. Schodiskové stupne

Kamenivo – prírodný, umelý, recyklovaný, zrnistý materiál anorganického pôvodu so

zrnami 0 – 125mm.
Rozdelenie:
1. prírodné kamenivo
– ťažené – ťažbou z prirodzene rozpadnutých hornín
– drvené – drvina, štrk
– DROBNÉ kamenivo (piesok 0,05 – 4mm) – používa sa ako plnivo do mált,
betónov, asfaltov, na filtračné vrstvy
– HRUBÉ kamenivo (štrk 4 – 125mm) – používa sa ako plnivo do betónov,
drenáže, filtre
2. umelé kamenivo – sa získava priemyselnými postupmi z druhotných produktov.
Patrí sem: – trosková penza, vysokopecná troska, Agloporit (elektrárenský popolček),

Expandovaný perlit (používa sa ako tepelnoizolačný materiál), Expanzovaná bridlica,
Liapor (ekologicky čistý keramický granulát, vzniká výpalkom špeciálnych ílov
v rotačných peciach, má dobré teploizolačné a zvukoizolačné vlastnosti), Keramická
drvina

Požiadavky na kamenivo
• Zrnitosť – označenie frakciou
• Obsah škodlivín(môžu zabrániť tuhnutiu a tvrdnutiu betónu)
• Tvar a povrch kameniva – oblé, hladnké, ostrohranné
• Pevnosť kameniva
• Mrazuvzdornosť – závisí od jeho vlastností (pevnosť, pórovitosť)
• medzerovitosť
• nasiakavosť

Funkcia kameniva v betóne je taká že kamenivo tvorí hlavnú zložku betónu, čiže je
plnivom. ďalšou funkciou je vytvorenie pevnej kostry s minimálnymi medzerami.

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!