17. maturitná otázka strojníctvo – Frézovanie, hobľovanie, obrážanie

A: Charakteristika frézovania

 

Frézovanie slúži na obrábanie rovinných plôch, ale frézovaním sa dajú vyrábať aj drážky, závity, ozubené kolesá, tvarové plochy a pod.

 

 

B: Pohyby pri frézovaní

 

Hlavný rezný pohyb– otočná a koná ho nástroj

Vedľajší rezný pohyb– koná obrobok, ktorý sa môže pohybovať v troch osiach

 

 

C: Spôsoby frézovania (protibežné a súbežné)

 

A) Protibežné frézovanie

– fréza sa posúva proti zmyslu posunu súčiastky

– nevýhodou je horšia akosť povrchu a snaha rezných síl vytrhnúť obrobok z upínača

– výhodou je plynulé narastanie prierezu triesky

 

 

 

 

B) Súbežné frézovanie

– fréza sa otáča v zmysle posuvu súčiastky

– prierez triesky od maxima po minimum

– rezné sily zatláčajú súčiastku do upínača

– lepšia akosť povrchu

– podmienkou je tuhý stroj s minimálnymi vôľami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Spôsoby frézovania- valcové, čelné, okružné

E: Druhy nástrojov podľa umiestnenia zubov

 

A)Valcové– zuby sú len na valcovej ploche

B) Čelné– zuby sú len na čelnej ploche

C) Kotúčové– zuby sú na valcovej ploche a aj na oboch čelných plochách

D) Tvarové – majú tvar ostria podľa požadovaného tvaru obrobku

 

F: Druhy nástrojov podľa tvaru rezných hrán

 

A)   Priame

B)   Šikmé

C)   Skrutkovité

 

G: Druhy nástrojov podľa spôsobu upínania

 

A)   Stopkové

B)   Nástrčné

 

H: Stroje na frézovanie

 

A)   Konzolové frézovačky

Hlavnou časťou je konzola, upevnená na vedení stojana. Na konzole je stôl, ktorý sa pohybuje v pozdĺžnom a priečnom smere. Používajú sa na obrábanie malých a stredných obrobkov.

 

B)   Stolové frézovačky

Využívajú sa pri väčších súčiastkach. Obrobok sa pohybuje len v dvoch osiach. Zvislý pohyb zabezpečuje vreteník pohybujúci sa vo vedení stojana.

 

C)   Rovinné frézovačky

Obrábame nimi súčiastky najväčších rozmerov (od80 cm). Stôl má len pozdĺžny pohyb. Zvislý a priečny pohyb zabezpečuje vreteník.

Patrí sem:

Portálová frézovačka- skladá sa z dvoch stojanov, priečnika a niekoľkých vreteníkov; vhodné sú na obrábanie vodorovných, zvislích a šikmích plôch na ťažných súčiastkach

 

D)   Špeciálne frézovačky

Patria sem:

–         Číslicovo riadené frézovačky

–         Kopírovacie frézovačky

–         Obrábacie centrá

I: Časti konzolovej frézovačky

J: Práce na frézovačkách

 

A)   Frézovanie rovinných plôch

–         najčastejšia operácia, pričom používame valcové a valcovo-čelné frézy

–         medzi rovinné plochy zaraďujeme aj výrobu drážok (rybynové, T-drážky), na výrobu ktorých používame drážkové frézy

 

B)   Frézovanie tvarových plôch

–         využívame tvarové frézy (rádiusové, modulové) alebo doplnkové zariadenia (otočný stôl, deliaci prístroj)

 

C)   Frézovanie skrutkových drážok

–         Súčiastka musí súčasne vykonávať dva pohyby: posuvný a otáčavý

–         to sa zabezpečí spojením deliaceho prístroja s pohybovou skrutkou stola

–         nástrojom môže byť tvarová alebo uhlová fréza

 

K: Charakteristika hobľovania a obrážania

 

         Využívame ich na výrobu rovinných plôch najmä vtedy, ak sa nedá nahradiť frézovaním alebo je ekonomicky výhodnejšia.

Hlavný rezný pohyb pri hobľovaní  vykonáva obrobok, vedľajší vykonáva nástroj v úvrati pohybu obrobku.

Obrážanie sa vyznačuje tým, že hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj umiestnený v šmýkadle stroja. Vedľajší pohyb vykonáva obrobok na konci vratného pohybu šmýkadla.

 

L: Nástroje na hobľovanie a obrážanie

 

Nástroje sa podobajú sústružníckym nožom, sú však prehnuté, aby lepšie čelili nárazom noža do materiálu. Vyrobené sú najčastejšie z rýchloreznej ocele, niekedy však z doštičiek zo spekaného karbidu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: Stroje na hobľovanie a obrážanie

 

A)   Hoblovačka

 

Základné časti: lôžko, pracovný stôl, stojany, priečnik, suporty.

 

Pohon stola je mechanický alebo hydraulický. Hobľovačky môžu byť jednostojanové alebo dvojstojanové. Pri jednostojanových hobľovačkách je výhodou možnosť presahu stola v jednom smere. Nevýhodou je nižšia hutnosť.

 

B)   Obrážačka

 

Základné časti: šmýkadlo, stojan, pracovný stôl, krížové sane

 

Vodorovné obrážačky sú vhodné na krátke rovinné plochy. Šmýkadlo býva poháňané kulisovým mechanizmom alebo priamočiarym hydromotorom.

Zvislé obrážačky sa používajú na obrábanie vnútorných tvarových plôch, drážok, perá alebo na obrábanie vonkajších tvarových plôch, ktoré nemožno obrábať tvarovými frézami.

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!