9. maturitná otázka strojníctvo – Sústruženie a vŕtanie

A: Charakteristiky sústruženia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B: Pohyby pri sústružení

 

Pri sústružení hlavný rezný pohyb koná obrobok, ktorý býva najčastejšie upnutý v univerzálnom skľučovadle.

Vedľajší rezný pohyb vykonáva nástroj (nôž) v axiálnom smere posunu a v radiálnom prísunu.

 

C: Spôsoby sústruženia

 

         A: Čelné sústruženie

 

–         využívame v prípadoch, ak skracujeme polotovar na požadovanú dĺžku

–         využívame najčastejšie vyhnutý uberací nôž

 

 

 

 

 

B: Pozdĺžne sústruženie

 

–         slúži na vytváranie vnútorných a vonkajších valcových plôch

–         používame najčastejšie stranový nôž a vnútorný rohový nôž

 

 

 

 

 

 

C: Oddeľovanie materiálu sústružením

 

–         slúži na rozdelenie materiálu na získanie polotovaru alebo pri oddelení už hotovej súčiastky

 

 

 

 

 

D: Sústruženie vonkajších a vnútorných kužeľových plôch

 

–         natočením nožových saní

–         priečnym posunutím koníka

–         pomocou riadiaceho pravítka

–         pomocou kužeľových výstružníkov

 

D: Stroje na sústruženie

 

–         hrotové sústruhy

–         univerzálne hrotové sústruhy

–         čelné sústruhy

–         revolverové sústruhy

–         zvislé sústruhy

–         poloautomatické a automatické sústruhy

–         číslocovoriadené sústruhy

 

E: Časti univerzálneho hrotového sústruhu

 

Lôžko– vyrobené zo sivej liatiny a sú v ňom uložené ďalšie časti

Suport- zabezpečuje pozdĺžny a priečny pohyb noža

Koník– slúži na vloženie hrotu pri podopretí ďalších súčiastok alebo na vloženie nástroja

Vreteník- jeho hlavnou časťou je duté vreteno, ktoré zabezpečuje hlavný rezný pohyb

Posuvný mechanizmus– slúži na zabezpečenie strojového posunu v pozdĺžnom a priečnom smere

 

F: Rozdelenie a tvary sústružniských nožov

 

-tabuľky STN

 

 

 

G: Spôsoby upínania obrobkov a nástrojov

 

Nástroje sa najčastejšie upínajú do nožovej hlavy a to s držiakom alebo bez neho. Druhou možnosťou je upínanie do koníka, v ktorom je kužeľová dutina, pričom nástroj musí mať kužeľovú stopku.

Krátke obrobky sa upínajú do univerzálneho skľučovadla, ktoré môže byť troj alebo štvor čeľusťové.

Dlhšie súčiastky je nutné podoprieť hrotom. Ďalším spôsobom upínania je upínanie medzi hroty, pričom otáčanie súčiastky je zabezpečené pomocou unášača a upínacieho srdca.

 

H: Práce na sústruhoch

 

I: Charakteristika vŕtania

 

Vŕtaním vytvárame diery do plného materiálu, vyvŕtavaním zväčšujeme už existujúce diery.

Pri vŕtaní a vyvŕtavaní je hlavný rezný pohyb rotačný a vykonáva ho nástroj. Rovnako vedľajší rezný pohyb (posun) vykonáva nástroj.

 

 

J: Nástroje na vŕtanie

 

Medzi nástroje na vŕtanie nepatria len vrtáky, ale aj záhlbníky, výhrubníky, výstružníky, vyvŕtavacie hlavy a tyče.

 

A: Skrutkový vrták

–         nástroj s dvoma reznými hranami a s dvoma skrutkovými drážkami na odvod triesok a prívod chladiacej kvapaliny.

 

B: Záhlbníky

–         nástroje s jednou alebo viacerými reznými hranami, ktoré upravujú ukončenie diery na kužeľový alebo valcový tvar

 

C: Výhrubníky

–         nástroje s 3- 5 reznými hranami a môžu slúžiť ako dokončovací nástroj (nižšia presnosť ako výstružníky H11, H12)

–         slúžia tiež na prípravu pred vystružovaním

 

D: Výstružníky

–         dokončovacie viacbrité nástroje, ktorými dosiahneme presný rozmer, správny geometrický tvar a dobrú akosť povrchu

 

 

 

 

K: Stroje na vŕtanie

 

Stolové– vhodné pre menšie otvory (menšie ako 14mm) a pre menšie obrobky

Stĺpové – vreteník a pracovný stôl sú prestaviteľné

– menšie obrobky sa upínajú na stôl, väčšie na základnú dosku

Otočné – najrozšírenejšie, majú otočné rameno, ktoré sa výškovo posúva po stojane

Stojanové – podobné ako stĺpové, pričom stĺp je nahradený stojanom s vyššou hutnosťou

Špeciálne – viacvretenová- využívajú sa najmä v sériovej výrobe na súčesné vŕtanie viacerých dier s pevným rozstupom

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!