Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 12

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 2713 Views

a)Železobetón – je betón vystužený oceľovými prútmi, pletivom, oceľovými profilmi

alebo oceľovými lanami. Výstuž slúži na prenos ťahových síl pri zaťažení železobetónového
dielca. Železobetónové konštrukcie poznáme podľa vyhotovenia:
– Monolitické – vyhotovené priamo na stavbe ako stavebná konštrukcia
– Prefabrikované – vyhotovené v panelárni a na stavbe montované ako stavebná konštrukcia

Výhody
• Prenos väčšieho zaťaženia prvkov namáhaných ohybom (dosky, konzoly, trámy,
stĺpy…)
• Spolupôsobenie výstuže s betónom je dané rovnakou teplotnou rozťažnosťou oboch
materiálov
• Premostenie veľkých plôch
• Variabilita pôdorysov

Nevýhody
• Mokrý proces
• Prácnosť
• Ťažké konštrukcie
• Náročnosť profesie armovača (armovač – človek, čo ukladá výstuž)

Betonárska oceľ – druh výstuže
– je hutnícky výrobok, ktorý sa využíva ako výstuž do ŽB konštrukcií vo forme prútov alebo
sietí a pre predpäté betóny sa používa tzv patentové drôty
– je to materiál pevný, tvrdý, ťažný

Krytie výstuže betónom pre dobré pevnostné charakteristiky musí byť tak, aby oceľ
bola zaliata betónom v hrúbke minimálne 20mm. Ochrana výstuže pred atmosférickými
a chemickými vplyvmi.
Tepelná izolácia betónových konštrukcií – nevyhovujú tepelnotechnickým vlastnostiam,
preto sa musia zateplovať, nielen miesta stykov napr. preklad, stĺp, veniec, ale aj všetky bet.
konštrukcie styku s exteriérom.
Dilatačná škára je teda pružný spoj stavby, pretože stavba sadá a pracuje.
Pracovná škára prerušenie pracovnej činnosti pri nejakom pracovnom procese betonáže.

b)Prefabrikácia

– je stavebná hromadná výroba stavebných dielcov a prvkov, z ktorých sa montujú stavby.
– prenesenie stavebných prác zo stavby do priemyselných hál, čím sa stáva výroba betónu
nezávislá od poveternostných vplyvov ročných období. Výrobky sa môžu vyrábať aj do
zásoby.
Účel – prefabrikácia spočíva v odstránení sezónnych stavebných prác a montovaní čo
možno najviac dodaných stavebných dielov

Výhody – dosahovanie stále rovnakej kvality výrobkov. Doručenie finálneho výrobku
– dodatočná povrchová úprava, klampiarske výrobky, kovania. Stála kontrola kvality.
Efektívnosť výroby (opakovanie výrobného procesu). Uplatnenie, unifikácia, typizácia
výstavby. Okamžité plnenie funkcie osadeného výrobku pri montáži. Nepoužíva sa
debnenie = finančná úspora.

Nevýhody – vysoké odpadové náklady. Vznikajú tepelné mosty a praskliny. Zvýšené
energetické náklady (priamo pri výrobe betónových dielcov). Uniformita výstavby.
Rozdelenie prefabrikácie:
1. ťažká prefabrikácia – stavebné dielce sú vyrobené mimo staveniska a na ich dopravu
na stavenisko je treba využiť ťažkú mechanizáciu (žeriavy), napr. priehradové väzníky
2. ľahká prefabrikácia – stavebné dielce sú vyrobené mimo staveniska, na stavbu sa
dovážajú dopravnými prostriedkami a stavebníci ich sami môžu prenášať , nepotrebujú
ťažké stroje, napr. umývadla, pisoáre
3. podľa jednotlivých materiálov
– betónové prefabrikáty – železobetónový skelet, studňové skruže, vstupné šachty
– keramické prefabrikáty – stropné dosky HURDIS, MIAKO, SIMPLEX
– pórobetónové prefabrikáty – YTONG, PORFIX
– sendvičové prefabrikáty – drevotrieskové steny celé

c) Power Point

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!