2. maturitná otázka strojníctvo – Pracové stroje – čerpadlá, kompresory, dúchadlá

 

A,

-pracovný stroj potrebuje zdroj energie, pohon na vstupe a pracuje s látkou čo môže byť kvapalina alebo plyn. Privádzaná energia na vstupe a časovú jednotku je príkon

-vstupná energia môže byť rôzneho typu –    potenciálna energia

–     kinetická energia

–     tlaková energia

B,

Odstredivé čerpadlo:

Pracuje s kinetickou energiou. Mechanická energia privedená na hriadeľ obežného kolesa otáča obežným kolesom a vplyvom rotácie pôsobí na čiastočky kvapaliny odstredivá sila, ktorá ženie kvapalinu v kanáloch obežného kolesa na jeho obvod.

 

-kvapalina vstúpila väčšou rýchlosťou z obežného kolesa, než z akou do kolesa vstúpila, vzrástla jej pohybová energia, čo je prvá fáza premeny energie. V druhej fáze sa pohybová energia po opustení obežného kolesa v špirále mení na tlakovú.

 

-odstredivé čerpadlá pracujú  s vyššími otáčkami ako piestové, lebo sú priamo spojené s poháňacími elektromotormi, a preto sú lacnejšie a nenáročnejšie v prevádzke. V oblasti nižších talkov a väčších objemov sú nenahraditeľné.

 

C,

Piestový kompresor:

Tento druh je najpoužívanejší pričom hlavné časti sú podobné ako pri piestových čerpadlách iná je len pracovná látka.

Piestové kompresory rozlišujeme podľa pohybu piesta vo valci na kompresory s vratným pohybom piesta a rotačné kompresory, v ktorých sa jeden alebo niekoľko piestov otáča okolo vlastnej osi rovnobežnej s osou valca.

Môžu byť: jednostupňové, dvojstupňové, trojstupňové…, jedno – dvoj – troj. …valcové.

 

-činnosť kompresora možno znázorniť diagramom p–v, ktorý udáva závislosť zmeny tlaku od zmeny  objemu vzdušniny uzavretej vo valci.

 

-pri nasávacom zdvihu sa piest  pohybuje od hlavy valca smerom ku kľukovej skrini. V kompresore bez škodlivého priestoru tlak v pracovnom valci skokom poklesne z výtlačného tlaku  na nasávací tlak. Pri ďalšom pohybe piesta tlak vo valci poklesne o niečo pod nasávací ventil a do valca sa začne nasávať plyn pri stálom tlaku. Keď sa dosiahne predný úvrat piesta (bod 1) nasávací ventil sa uzavrie.

 

D,

Rootsovo dúchadlo:

Dva piesty (svojím tvarom pripomínajú piškóty) sa otáčajú proti sebe rovnakým počtom otáčok. Pri otáčaní piesta sa plyn nasáva medzi rotor a stenu valca a dopravuje sa k výtlačnému hrdlu. Na rozdiel od predchádzajúcich typov rotačných kompresorov sa objem plynu v kompresore nezmenšuje. K stlačeniu plynu dochádza skokom, až keď sa komôrka s výtlačným hrdlom.

Z rotačných kompresorov sa vyvinuli skrutkové kompresory, v ktorých oba piesty majú tvar veľmi širokých skutkových kolies. V týchto kompresoroch sa plyn stláča postupne.

 

 

 

 

E,

Ventilátory:

-sú stroje, ktoré prekonávajú len odpory vznikajúce pri prúdení vzdušniny. Nasávací tlak sa rovná atmosférickému tlaku , kompresný pomer je menší ako 1,1.

-používáju sa pri velkých objem. prietokoch a malých pracovných pretlakoch

-rozdeľujeme ich na nízko, stredno a vysoko tlaké

-z hladiska smeru dopr. Plynu poznáme ventilátory       – axiálne

– radiálne

 

 

Axiálne ventilátory:

-podľa konštrukcie obežného kolesamôžu byť :

pretlakové : za obežným kolesom je väčší statický pretlak

rovnotlaké : za obežným kolesom je rovnaký tlak

-sú menšie ako radiálne a majú vyžšie otáčky ako radiálne

 

 

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!