11. maturitná otázka

11. maturitná otázka

 

Vysvetlite pojem drámy a charakterizujte tri dramatické žánre Dráma je jeden zo základných druhov umeleckej literatúry, ktorý sa realizuje dialógmi a monológmi dejstvujúcich postáv, je určený na divadelnú realizáciu.   Dráma je i žáner hry s vážnym obsahom, ktorý tvorí prechod medzi tragédiou a komédiou a stvárňuje skôr vážne ako veseloherné životné situácie. Dráma je spravidla písaná prózou. Zrod drámy sa viaže na obdobie realizmu 19. storočia.   Komédia – jeden zo základných žánrov drámy, ktorej dej, postavy a konflikty majú komický účinok pri uplatňovaní komickosti. Od tragédie sa odlišujú dejom, témou, jazykom a obvykle reagujú na každodenné problémy. V komédii dramatický zápas vedú bežní ľudia o nepodstatné veci, čo vyvoláva u diváka smiech a budí v ňom odmietavé stanovisko k slabostiam, vášňam a snahám účinkujúcich postáv.   Tragédia – jeden zo základných žánrov drámy, ktorého hlavným znakom je tragickosť, nezmieriteľný konflikt, ktorý sa zvyčajne končí smrťou hrdinu. Hrdina sa ocitá v bezvýchodiskovej situácií, zoči-voči neprekonateľným prekážkam silnejším ako on, preto hynie v nerovnom boji. Tragédia patrí k najstarším druhom drámy, vznikla v starom Grécku.   Charakterizujte historický vývin drámy Koncom 19. storočia sa v slovenských mestách začalo organizovať ochotnícke divadlo, čo bolo podnetom pre rozvoj dramatickej tvorby. Prvý slovenský ochotnícky divadelný krúžok založil v roku 1830 v Liptovskom Mikuláši – Gašpar Fejerpataky Belopotocký. Prvýkrát sa predstavili komédiou J. Chalupku – Kocúrkovo. Ján Chalupka je považovaný za prvého úspešného slovenského dramatika, najvýznamnejšieho predstaviteľa drámy v období klasicizmu. V období od romantizmu k začiatkom realizmu sa v slovenskej literatúre písali najmä tragédie s historickým námetom, napr. Jonáš Záborský a komédie zo súčasnosti, napr. Ján Palárik. V slovenskom romantizme sa dráma nerozvíjala. V období realizmu sa takmer všetci autori venovali dráme Kukučín, Timrava, Hviezdoslav. Ale za najvýznamnejšieho slovenského realistického dramatika je považovaný Jozef Gregor Tajovský.   Diela v dramatickej tvorbe: Ján Chalupka – Kocúrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali Jonáš Záborský – Najdúch Ján Palárik – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch Pavol Országh Hviezdoslav – Herodes a Herodias Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky, Ženský zákon   Analyzujte dve vybrané dramatické diela:  

Ján Palárik – Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch

–         základnou myšlienkou veselohry je myšlienka spoločenského a národného zmierenia, to jest zmierenia šľachty a ľudu, Slovákov a Maďarov. –         autorovým zámerom nebolo ukázať zrušenie spoločenských vrstiev, ale ukázať na vzájomnosť medzi národmi a harmonické spolužitie. Dej: Grófka Eliza Hrabovská očakáva návštevu, ale aby sa nezaväzovala na sobáš skôr než dobre spozná svojho nastávajúceho, vymení si miesto so svojou spoločníčkou Milušou Orieškovou, učiteľovou dcérou. Ale rovnako zmýšľa aj barón Ľudovít Kostrovický, ktorý si vymení miesto s priateľom inžinierom Rohoňom. Obaja priatelia prichádzajú na návštevu práve v čase dožinkových slávností. Zámenou postáv vzniká množstvo humorných situácií a komických zápletiek. Hra sa končí namiesto jednej dvoma svadbami.

Ján Palárik – Inkognito

Dej. Vdova po kocúrkovskom richtárovi Sokolová a jej ponemčená dcéra Everlín majú sa stať objektom špekulácií radného pána Potomského, ktorý chcel oženiť svojho syna s Everlínou. Ona je už oddávna prisľúbená olejkárovmu synovi, básnikovi Jelenskému, ktorý prišiel do Kocúrkova inkognito, preoblečený za kosca, aby spoznal svoju verenicu. Everlín, nespoznajúc ho, sa mu zdôverí, že nechce pansláva – básnika. Súčasne prichádza do mestečka Potomského pomaďarčený syn Jelenfy,preoblečený za maďarského herca. Na prsteni, ktorý dal Jelenský Everlíne, matka s dcérou omylom prečítali meno Jelen(fy)? Zámena mien vyvoláva komické scény, v ktorých sa nakoniec odhalia jednotlivé osoby. Potomskovci dostali košom a Jelenský s Everlínou (už slovenskou Evou) pripravili pre koscov veselicu. Palárik pomocou láskavého humoru riešil problémy mamotárstva, odnárodňovania a spoločenskej pretvárky.

 

 

Jonáš Záborský – Najdúch

– je ostrou kritikou mravného úpadku zemianstva. Dej: Zeman Kobozy hostí drobné zemianstvo, pretože chce dostať ich hlasy pre svojho naničhodného syna Gejzu v blížiacich sa voľbách, lenže na hostiny treba peniaze a tie sa Koboziovcom minuli. Jedinú možnosť zbohatnutia vidia v svadbe Gejzu a Ľudmily. Medzitým však Maňuša Rojkovičová prinesie Koboziovcom Gejzovo dieťa, ktoré sama nevládze uživiť. Gejza ju chce za túto „bezočivosť“ potrestať. Dedinský ľud sa vzbúri a s Koboziovcami by to skončilo zle-nedobre, keby nebol zasiahol farár Kozák. Maňušu prepustia, ale dieťa si musí vziať. Cigánka jej poradí, ako dostať dieťa do rúk Koboziovcov. Nechajú ho v košíku pred dverami a lakomá Koboziová sa hneď košíka ujme. Keď sa Ľudmila dozvie, že sa má stať Gejzovou ženou, utečie so svojím milým Jablonkayoma tajne sa zosobášia. Zemania po nepríjemnej udalosti s Gejzom dajú hlasy vo voľbách Jablonkayovi.

Janko Chalupka – Kocúrkovo

aneb Jen abychom v hanbě nezůstali – satirický pohľad na slovenské malomestské prostredie.   Hlavné postavy: Pán z Chudobíc – zeman, cirkevný inšpektor, polovzdelanec, povýšenecký voči kňazovi i učiteľovi, vdovec, žije so svojím synom, dom i dvor má vo veľkom neporiadku. Pôvodom je Slovák, ale slepo obdivuje Maďarov a maďarčinu hoci ju neovláda.   Tesnošil – čižmársky majster, ktorý kvalitu svojej práce nekladie na 1. miesto. Je chválenkár, ktorý si nájde až príliš veľa času na karty a pohárik.   Jeho žena Madlena – malomestská intrigánka, nekritická voči deťom. Dcéra Anička – rozmaznaná, nepraktická Syn Honzík – študent s malými prehreškami.   Učiteľ Svoboda – vzdelaný, zbehlý v cudzích jazykoch, ale odmieta odnárodňovanie. Chce doopatrovať svoju matku.   Dej: V Kocúrkove majú voliť nového učiteľa. Kandidáti sú dvaja. Majster Tesnošil podporovaný ženou a susedou, chce pomôcť susedinmu synovi Martinovi, ktorého by mal rád za zaťa. Tesnošil prichádza zo zasadnutia s novinou, že za učiteľa bol zvolený neznámy mladý človek z Turca Svoboda, ktorého podporil pán z Chudobíc naprotiveň kňazovi. Nový učiteľ má každú chvíľu prísť do Kocúrkova. To je signál pre kocúrkovské mamičky a dcéry, aby upravili svoje „strategické plány.“ Okrem toho, že so ho chcú niektoré získať ako ženícha pre svoje dcéry, chce si ho získať aj pán z Chudobíc pre maďarizačné ciele. Lenže Svoboda skríži plány všetkým – je to Slovák a národovec a ožení sa s dcérou bývalého učiteľa. Literárna kritika sa k Chalupkovej hre vyjadrovala pochvalne a pripustila aj výchovný vplyv tejto hry: „Kam Kocúrkovo do divadla prichádza, tam ono zo skutočného života odchádza, aspoň sa na odchod strojí.“   Ďalšie diela Jána Chalupka: Všecko naopak, Trasoritka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec

 

 

Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon

Veselohra v 4 dejstvách, humoristický pohľad na predvojnovú dedinu, na jej konflikty a ich spoločenské korene.   Dej: Miško Malecký – uhliarov syn, sa zamiluje do polosiroty Aničky Javorovej. Ich životnému šťastiu prekáža hašterivosť a tvrdohlavosť dvoch materí a tiež klebetnica Dora Kalinová. Miškova mama by rada nanútila svojmu synovi bohatú nevestu, richtárkinu dcéru a vdova Javorová by zas chcela, aby do ich opusteného gazdovstva prišiel muž. Tvrdohlavosti, klebetám a intrigám Dory Kalinovej urobí koniec energický Jano Malecký, Miškov otec. Zachráni tak šťastie mladých ľudí. Tajovský chcel touto hrou ukázať život v dedinskom prostredí, jeho morálku a niekedy aj egoistické záujmy, keď nad čistým ľúbostným citom víťazia majetkové záujmy.

Jozef Gregor Tajovský – Statky-zmätky

Dráma v 4 dejstvách, autor už samotným názvom naznačil zmysel celej hry, poukázal na to, že túžba po statkoch, po majetkoch často spôsobuje zmätky v ľudských dušiach, ovplyvňuje ľudské správanie a konanie.   Hlavné postavy: Palčíkovci – bezdetní, bohatí gazdovia, skúpi k sebe a k svojmu služobníctvu, ktoré u nich dlho nevydrží. Najradšej by boli, keby ľudia na nich pracovali a nemuseli by im dať ani jesť. Nevedia povedať slovko chvály, len vyčítajú.   Ďurko Lavko – mládenec po vojne, má úspech u žien, veľa času trávi v krčme, predvádza sa, vyvoláva bitky. Je však pracovitý, vie sa postaviť k hocijakej robote.   Zuzka Kamenská – tichá, ústupčivá, poslušná. Pracovala u gazdov, nechodila na zábavy. Za Ďurka sa vydáva s nádejou, že ich manželstvo bude šťastné.       Dej: Palčíkovci už nestačia sami obhospodárovať svoj majetok, preto chcú získať lacné pracovné sily v podobe Ďurka Lavku a Zuzky Kamenskej. Chcú, aby sa mladí vzali, presťahovali sa k nim a oni na nich prepíšu svoj majetok. Lavkovci zaslepení vidinou rýchleho zbohatnutia s ich návrhom súhlasia. Myšlienka so svadbou sa nepáči len Zuzkinému otcovi Tomášovi Kamenskému, ktorý vytuší, že Palčíkovcom ide o majetok a nie o šťastie ich detí. Medzi mladými manželmi dochádza často k nezhodám, pretože Ďurko často navštevuje krčmu i svoju starú lásku Betku. Situáciu komplikuje aj to, že Palčíkovci nesplnili sľub o prepísaní majetku. Zuzka, aj keď čaká dieťa od Ďurka, odchádza od neho a vracia sa k rodičom. Ďurko si k Palčíkovcom privedie Betku, ktorá nastojí na prepísaní majetku. Keď sa tak nestane, sklamaná Betka od Ďurka odchádza. Zuzke sa narodí syn a Ďurko sa chce k nej vrátiť, ale po tom všetkom, čo s ním Zuzka prežila, ho odmieta.   Ďalšie diela J. G. Tajovského: Divadelné hry: Ženský zákon, Statky-zmätky, Nový život, V službe, Smrť Ďurka Langsfelda   Poviedky: Omrvinky, Besednice, Rozprávky, Obrázky staré i nové.   Vysvetli pojem lexikológia Lexikológia – je náuka o slovách, slovnej zásobe. Lexis = slovo, logos = náuka.   Slovo – je ustálená skupina hlások, ktorá má zvukovú a grafickú podobu a význam: a)     lexikálny – niečo pomenúva b)    gramatický – pomocou gramatických tvarov sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami   Rozlišujeme: a)     jednovýznamové slová – majú len jeden ustálený význam – všetky odborné názvy, termíny b)    viacvýznamové slová – majú viac významov – jazyk, hlava, koruna   Ukážka: vyhľadaj viacvýznamové slová Prepísať – prepísať text alebo majetok Babka – stará žena alebo nemať ani babku – nemať nič, peniaze Vyplatiť – mzdu alebo niekoho zbiť Pakuj sa – zbaľ si veci alebo choď preč    

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!