Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 14

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3346 Views

a)Otvory

Typy otvorov: okenné, dverové, vrátové, priechody.
Funkcia otvorov – poskytnúť denné svetlo, možnosť prívodu vzduchu, komunikačné
a prípadne vizuálne spojenie dvoch priestorov, vzájomné oddelenie priestorov s rovnakou
alebo rôznou klímou
Okná
Okenné konštrukcie musia spĺňať kritériá:
• tvarové a estetické
• funkčné a technické
• hospodárnosť
• správna poloha okna v obvodovej stene
Delenie okien:
– podľa konštrukcie – jednoduché, dvojité, zdvojené
– podľa materiálu – drevené, kovové, plastové, hliníkové, fiberglas, kombinované
-podľa spôsobu otvárania – pevné, otváravé, otočné, sklopné, sklápacie, vyberacie,
výklopné, otváravo-sklopné, výklopno-sklopné, odsuvné, výsuvné, posuvné, kyvné.
– strešné okná – kývavé, kyvné, výklopné, kývavo-výklopné.

Dvere – tvoria výplň budov.
– Podľa umiestnenia – vonkajšie (exteriérové), vnútorné (interiérové)- aj balkónové
– Podľa spôsobu otvárania – otočné, posuvné, kývne, roletové, turniketové, teleskopické
– Podľa počtu krídiel – jedno-, dvoj-, viackrídlové
– Podľa spôsobu ovládania – ručne, mechanicky, automaticky
– Podľa riadenia krídel v smere kolmom na dverné krídlo – jednoduché, zdvojené, dvojité
– Podľa použitého materiálu – drevené, kovové, z plastických hmôt, kombinované
– Podľa konštrukcie krídiel – rámové, doskové

Nadokenné nadpražia musia spĺňať statické a tepelnoizolačné požiadavky.
Druhy nadpraží
– Tehlové nadpražia – tehlové klenuté nadpražie musí mať debnenie
– Klenuté so zakrivenou spodnou plochou
– Klenuté s rovnou spodnou plochou
– Vystužené s pásikovou oceľou
– Nadpražie z oceľových nosníkov tvaru I – tam, kde je nadpražie viac zaťažené alebo
tvacu [ vhodné pre väčšie otvory.
– Monolitické nadpražia zo ŽB – v monolitických stavbách zo ŽB
– Montované nadpražia ŽB alebo z keramických nosníkov
Preklady – doplnkové nosné konštrukčné prvky.
Slúžia na:
• Preklenutie otvorov, okenné, dverné a iné otvory v konštrukcii
• Roznášanie tlakov nad otvormi v stavebných konštrukciách
• Na obvodových stenách sa ako preklady využívajú stužujúce nosníky rámových
konštrukcií alebo vence murovaných konštrukcií
• Preklad musí mať patričné uloženie na murive a musí byť vystužený betonárskou
výstužou ako ŽB nosník
• Roznos zaťaženia pod uhlom 60°
Murované preklady a klenby musia byť podoprené debnením, v strede sa musí nachádzať
prvok klenák. (tehlové, kamenné, ŽB)

Vrátové otvory – majú väčšie rozmery, šírka 2400 – 5100 mm, výška 2100 – 5100 mm,
osadzujeme ich do vrátového rámu ukotveného pevnými alebo otočnými oceľovými kotvami.
Pre všetky typy vrát musí byť výkresová dokumentácia (spôsob osadenia, požiadavky na
nenosnú konštrukciu- nadpražie, ostenie, úprava prahu).
Druhy: otočné, posuvné, skladacie, zdvíhacie, výsuvné.

b)Zásady kreslenia otvorov v AutoCADe

c)Typológia otvorov


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!