Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 11

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3487 Views

a) Izolácie
Účel – chráni stavebné dielo a jeho časti pred nepriaznivými účinkami vody, vlhkosti,
zabraňuje stratám tepla, prenikaniu chladu, odstraňuje rušivé účinky hluku a otrasu.
Rozdelenie podľa účelu
• I proti vlhkosti a vode – HI
• I proti chemickým látkam
• I proti strate tepla a chladu – tepelná I TI
• I proti zvuku – Akustické
• I proti otrasom a dynamickým vplyvom – špeciálne
Hydroizolácia
Vplyvy pôsobenia vody a vlhkosti na stavebnú konštrukciu
• Pôsobenie vody – zrážková, povrchová, podzemná
• Formy vlhkosti – atmosferická, vznikajúca pri pracovnej činnosti, zemná vlhkosť
Rozdelenie podľa umiestnenia v konštrukcii
1. podľa izolovanej časti objektu – horná stavba (strešný a obvodový plášť),
dolná stavba (vodorovné a zvislé), bazény a nádrže
2. podľa druhu pôsobiacej vody – proti zemnej a podzemnej vlhkosti
Rozdelenie podľa materiálu
1. živičné – asfaltové hmoty (laky, emulzie, suspenzie)
– asfaltové tmely – používajú sana úpravu trhlín
– Dechty
– Asfaltové izolačné pásy – Typ A (A 400/H a A 500SH)
2. I z plastov a kaučuku – Fatrafol – vyrobený na báze PVC, použitie pozemné,
podzemné a vodné stavby
3. silikátové
4. ílové – tesnenie vodných priehrad
5. špeciálne
Tepelná izolácia
Základné požiadavky
Základnou úlohou TI vrstvy je spomalenie odovzdávania tepla. Dosiahne sa trvalé
udržiavanie teploty vo vykurovacej miestnosti.
TI vrstva musí zabraňovať tvorbe kondenzácie, tepelných mostov a súčasne
obmedzovať teplotnú deformáciu, ale predovšetkým znižuje straty energie pri vykurovaní.
Tepelnú vodivosť TI vrstvy určuje druh materiálu, veľkosť, rozdelenie. Dôležitý je aj
podiel odrazu a tepelná absorpcia
Požiadavky
• najnižšia vnútorná povrchová teplota
• spotreba energie a vykurovanie
• vzduchová priepustnosť stavebných konštrukcií
• difúzia s kondenzáciou vodnej pary v stavebnej konštrukcie
• súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie
• tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií
• tepelná stabilita v zimnom a letnom období
Rozdelenie podľa použitia v stavebnej konštrukcii
• podlahy
• steny
• stropy
• strechy

Akustické izolácie
Druhy podľa pôsobenia zvuku na stavebné konštrukcie:
1. stavebná akustika- proti škodlivému šíreniu zvuku
2. priestorová akustika – dobrá počúvateľnosť a zrozumiteľnosť
Zvuková pohltivosť (absorpcia) – schopnosť materiálu pohlcovať hluk.
Pri stavebných materiálov je dôležitá nepriezvučnosť: a) vzduchová (steny), b) kroková
(stropy)
Druhy materiálov
• dosky AKULIT – akustika priestorov, stropov, stien
• dosky AKUMIN
• dosky NOBASIL – akustické, tepelné, protipožiarné, dobre opracovateľné
Špeciálne izolácie
• proti požiaru
• proti agresívnym prostrediam
• proti účinkom UV žiarenia
• proti vysokým teplotám
• proti prenikaniu plynov
• reflexné izolácie
Význam izolačných materiálov na tvorbu životného prostredia – chránime stavebné dielo,
materiály musia byť navrhnuté tak, aby nepoškodzovali životné prostredie (napr. polystyrén
nie je vhodný)

b) Ochrana spodnej stavby

Úprava spodnej stavby proti pôsobeniu vody
Nepriame úpravy spodnej stavby
• systém drenáží – vhodný v nepriepustných zeminách
• zníženie úrovne okolitého terénu
• správna voľba staveniska
• vytvorenie hydroizolačnej clony – štetovnice
• injektáž zeminy v okolí objektu – mikropilóty, studne
Priame úpravy spodnej stavby
• vlastným konštrukčným materiálom
• vzduchová dutina prerušuje vzlínavosť vody zeminami a vyparujúca vlhkosť sa
odvádza prúdiacim vzduchom v medere. Dnes sa používa iba pri rekonštrukciách
a opravách budov.
• hydroizolačná sústava – najčastejší a najúčinnejší spôsob

Detail základu s drenážou

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!