20. maturitná otázka strojníctvo – Brúsenie a dokončovacie spôsoby obrábania

 

A: Charakteristika brúsenia

 

Brúsením vykonávame najmä finálne operácie, pri ktorých získavame presný rozmer,

Pri brúsení odoberáme triesku s minimálnym priemerom                   (0,001-0,002 mm2) Rezná rýchlosť je oproti iným technológiám niekoľkonásobne väčšia. Hlavný rezný pohyb vykonáva brúsny kotúč.

 

B: Spôsoby brúsenia valcových plôch- pozdĺžne, zapichovacie, bezhrotové

 

A)   Pozdĺžne – obrábaná plocha je dlhšia ako šírka brúsneho kotúča

–         obrobok koná okrem rotačného pohybu aj pozdĺžny vratný pohyb

–         prísuv zabezpečuje brúsiaci vreteník v jednej alebo v dvoch úvratiach

 

B)   Zapichovacie

–         produktívny spôsob brúsenia

–         nevýhodou je otupenie kotúča len na istom mieste

–         kotúč je nutné po určitom množstve kusov orovnať

 

C)   Bezhrotové

  1.                                                                         I.      Priebežný spôsob

– obrobok je vkladaný medzi dva kotúče (brúsny a podávací) na vodiacu lištu

– posuv obrobku je zabezpečený naklonením podávacieho kotúča (1o-6o)

– týmto spôsobom brúsime hladké súčiastky ( piesty, čapy, valčeky, hriadele…)

  1.                                                                      II.      Zapichovací spôsob

– môžeme brúsiť aj tvarové súčiastky

– súčiastka sa pozdĺžne nepohybuje

 

 

 

 

 

 

 

C: Spôsoby brúsenia otvorov

 

         Využívame najmä vtedy, ak sú súčiastky veľmi tvrdé, napríklad po kalení. Brúsne teliesko by malo byť maximálne 0,9.d priemeru brúseného otvoru. Brúsne teliesko musí mať veľmi vysoké otáčky, čo zabezpečuje prídavný vreteník na brúske.

 

D: Spôsoby brúsenia rovinných plôch

 

         Rovinne plochy môžeme brúsiť:

A) obvodom kotúča

– je presnejšie s vyššou akosťou povrchu

– súčiastka sa príliš nezahrieva a nedeformuje

 

B)

– je výkonnejšie, preto sa využíva najmä pri hrubovaní na vytvorenie ustálovacích plôch

 

E: Spôsoby brúsenia tvarových plôch

 

         Medzi najbežnejší spôsob brúsenia tvarových plôch patrí brúsenie tvarovými kotúčmi. Tie sa pripravia orovnaním pomocou syntetického diamantu a niektorých pomôcok (prípravky). Niektoré tvarové plochy môžeme brúsiť pri vzájomnom relatívnom pohybe medzi kotúčom a obrobkom.

 

F: Brúsne kotúče podľa tvaru (STN)

 

G: Charakteristika dokončovacích spôsobov obrábania

        

         Sú to operácie na získanie vysokej akosti povrchu geometrického tvaru a presnosti rozmeru.

Medzi dokončovacie spôsoby zaraďujeme lapovanie, superfinišovanie, valčekovanie, pretláčanie, leštenie.

 

H: Honovanie- pohyby, nástroje

 

         Je to jemné brúsenie pomocou brúsnych kameňov upnutých v honovacej hlave. Hlava vykonáva zložený otáčavý a priamočiary pohyb v smere svojej osi. Ako chladiaca kvapalina sa používa emulzia petroleju alebo parafínu. Presnosť je IT=5 ;Ra=0,1-0,2. Okrem dobrej akosti je dôležitým výstupom aj presný valcovitý tvar.

 

 

I: Lapovanie- pohyby, nástroje

 

         Úber materiálu vzniká brusivom, ktoré je rozptýlené v kvapaline alebo v paste. Rezný pohyb je vyvolaný lapovacím nástrojom. Lapovacie nástroje majú negatívny tvar lapovacej plochy. Nástroje sú vyrábané z liatin medi, ocele alebo plastov. Špeciálnym spôsobom lapovania je lapovanie dvoch vzájomne funkčných súčiastok. Pri lapovaní dosahujeme presnosť IT 1-3 a Ra=0,02-0,05

V hromadnej výrobe možno využiť lapovacie stroje, pričom ručný pohyb nahrádzajú pohyby kotúčov vyrobených zo sivej liatiny.

 

J: Superfinišovanie- pohyby nástroje

 

         Táto operácia sa využíva najmä na dokončovanie vonkajších valcových plôch. Brúsne kamene sú upnuté v superfinišovacej hlave, ktorá vykonáva kmitavé pohyby, cca 1200 min-1. Taktiež sa posúva v smere osi obrobku. Obrobok sa otáča rýchlosťou 40 m. min-1.

Medzi brúsny kameň a povrch súčiastky sa privádza kvapalina, ktorá vytvára tenký film medzi povrchom a brúsnym kameňom. Ak je povrch už dostatočne hladký, zväčšuje sa plocha a znižuje sa tlak kameňov, pričom už nie sme schopný vytlačiť kvapalinu z miesta rezu a obrábanie končíme.

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!