26. maturitná otázka

26. maturitná otázka

 

1. definuj pojem generačný román

 

Generačný román zachytáva osudy niekoľkých generácií toho istého rodu. K známym generačným románom patrí:

Román známeho nemeckého medzivojnového autora Thomasa Manna –  Buddenbrookovci

Vrcholné dielo magického realizmu – G. G. Marquez – Sto rokov samoty

Zo slovenskej literatúry – František Hečko – Červené víno

                                         Peter Jaroš – Tisícročná včela

 

2. analyzujte osudy generácií Habdžovcov a Pichandovcov z románov Červené víno a Tisícročná včela

 

Peter Jaroš – Tisícročná včela

–         jeden z najúspešnejších slovenských románov, filmové spracovanie režiséra Juraja Jakubiska získalo aj medzinárodný úspech

–         autor ako prostredie zvolil svoju rodnú obec Hybe, v románe nájdeme podrobné dejiny tejto  známej liptovskej obce, dozvedáme sa počet obyvateľov, počet domácich zvierat, o remeslách, o mimoriadnych udalostiach, o požiaroch

–         Hybania boli chýrni murári, ich životy určovali dve veľké roboty: sená a odchod na „múračky“.

 

Príbeh 3 generácií rodiny roľníkov a murárov Pichandovcov.

V románe autor opisuje rodinu Martina Pichandu, jeho priateľov a druhov. Pichanda bol roľník, ale nemal veľa majetku. Po skončení jarných prác odchádza s partiou murárov za robotou. Martin veľa číta a potom o tom rozpráva v krčme, no chlapi sa mu iba smejú.

Spolu so svojou ženou Ruženou mali 3 deti: Sama, Kristínu a Valenta.

 

Valent – študuje na gymnáziu a po čase sa z neho stáva advokát, má rád Hanku, ale odvtedy, čo doučuje bohatú Hermínu Haderpánovú nemčinu, na Hankinu lásku zabúda.

 

Kristína – sa vydá za Mateja, lebo je veľmi pekná, no nemôžu mať spolu deti. Mateja privlilo v hore a zomrel. Za Kristínou začne chodiť Matejov bratranec Julo a spolu budú mať syna Ivana.

 

Samo – pokračuje v šlapajach svojho otca. Ožení sa s Máriou Dudáčovou – spolu budú mať 5 synov a 1 dcéru:

Syn Janko – zomrel ako dieťa, v maďarskom meste Élsed pri demonštrácii

Syn Samko – horár, ktorý spolu so ženou odišiel do Ameriky, dostal prácu na bitúnku v Chicagu

Syn Peter – hodinár, bol členom Červenej armády

Syn Karol – bol výtvarne nadaný, dostal sa na taliansky front, bol zranený a zomrel

Dcéra Emka – bola utiahnutá a uzatvorená do seba po smrti kamarátky, zapletie sa do mlynských remeňov a zomiera

Syn Marek – je malým chlapcom, narodil sa po smrti syna Janka

 

Pri včelách, o ktoré sa stará teraz Samo (otec 6 detí) namiesto otca, rozmýšľa o všetkom možnom: o živote, svete, práci včiel. Prirovnáva ľudí k včelám a pretože veľmi rád o nich rozpráva, dostal prezývku Včela.

Jedno zimné ráno Martin Pichanda pochodil po celom gazdovstve, zašiel i do včelína a potom sa vrátil do kuchyne. Chcel otvoriť fľašu s vínom, no tá mu vypadla a rozbila sa. Víno bolo zamrznuté, a tak sa rozhodol, že si zodvihne kúsok a že ho bude cmúľať. No prehltol sklo a zomrel.

Samo sa začal zaujímať o politiku, ale keď mu zabijú syna, tak sa politiky vzdáva.

Voľným pokračovaním románu je Nemé ucho, hluché oko.

 

 

František Hečko – Červené víno

Skladá sa z troch častí:

1. Živly,

2. Hrdinka a hrdinča,

3. Marek a Lucia

 

Hlavné postavy:

3 generácie rodiny Habdžovcov:

 

Michal Habdža a Verona Habdžová – starí, patriarchálne založení – 1. generácia

 

Mikuláš, Jozefka, Urban – deti Michala a Verony – 2. generácia

 

Urban – je rozumný a pracovitý, premáha tradičný roľnícky individualizmus záujmom o spoločenské reformy, o život národa

 

Marek a Magdaléna – deti Urbana – 3. generácia

Marek – výborný študent, pokračuje v šlapajach otca

Bolenbruch, Pančucha – dedinskí boháči

 

Dej:

Román začína opisom Michala a Verony, ktorí sú starí, patriarchálne založení manželia. Túžia mať čo najviac majetku a ich rodina sa postupne rozpadá.

Jozefka sa vydá za krčmára.

Mikuláš sa poneviera po svete a neskôr sa z neho stáva dedinský podnikateľ.

Urban utečie z domu.

 

Urban sa ožení s Kristínou z lásky a nie pre peniaze. Spolu sa držia za ruky a idú k notárovi, aby podpísali zmluvu na dom a dva vinohrady. Toto všetko si kupujú na dlh, aj keď je Urban synom boháča. Keďže si ale zobral za ženu chudobnú Kristínu, otec na neho zanevrel a jediný kto im pomáha, je Urbanova babka – babenka. Urban a Kristína mali spolu 4 deti. Mareka a Magdalénu a dvojičky, ktoré zomreli.  Magdalénka ochorie na zápal stredného ucha.  Celý deň má bolesti a preto sa jej otec rozhodne, vybrať po lekára.  Aby lekára priviedol skôr, snaží sa vypožičať si od svojho otca koňa a koč, no ten mu pomoc odmieta s tým, že ho nepozná. Babenka zatvorí jeho otca s celou rodinou do komory a požičiava mu koňa i koč. Káže Urbanovi, aby nešetril kone, veď ide o život jeho dcéry, lekára privádzajú včas a zachránia život malej Magdalénky.

V závere pohostia babenku i lekára vínom a raňajkami.

Syn Urbana Marek sa zamiluje do Lucie Bolenbruchovej a aj on sa ožení z lásky.

Autor vyštudoval vinohradnícku školu a tak v románe opisuje podrobne, ako sa starať o vinohrad. Ukrýva sa v postave Marka.

 

 

3. nájdite súvislosť medzi názvom románu Tisícročná včela a hlavnou myšlienkou úryvku v ukážke č. 1

autor hovorí v úryvku, že ľudia sú ako včely, teda prirovnáva ľudí k včelám. Tisíc rokov sme vydržali len preto, že vieme robiť. Desať nás zahynie, ale dvanásť sa nás narodí. Ako včely, ako včely …! = 1000 rokov sme boli pod útlakom Maďarov, no vydržali sme a nakoniec sme samostatný národ, nepodarilo sa zničiť slovenský národ, lebo 10 zahynie a 12 sa nás narodí.

 

4. vymenuj a charakterizuj slohotvorné postupy v slovenčine. Ktorý slohotvorný postup sa uplatňuje v ukážke č. 2.

 

Slohotvorný postup – je spôsob, akým vyberáme, usporadúvame jazykové prostriedky, tak aby sme utvorili slohový útvar.

 

Podľa toho delíme slohové postupy na:

  1. informačný – vyberáme a usporadúvame údaje, fakty – správa, oznámenie, objednávka, …
  2. opisný – vyberáme a usporadúvame znaky, vlastnosti osôb, predmetov, činností – opis umeleckého deja, pracovného postupu, osoby, odborný opis, citovo zafarbený opis, …
  3. rozprávací – zachytáva jedinečný príbeh, ktorý predstavuje časovo a príčinne späté dejové pásmo – rozprávanie príbehu, poviedka, novela, román, …
  4. výkladový – vyberáme a usporadúvame podstatu a vzťahy medzi javmi – výklad, úvaha, výťah

V ukážke č. 2 prevláda úvahový slohový postup.

 

5. porovnajte úvahu a výklad

 

ÚVAHA VÝKLAD
1. prevažuje hodnotenie (aj kritika záporných stránok) a presviedčanie, subjektívny prístup autora 1. prevažuje analýza, vyhodnocovanie, objektívny prístup autora
2. všeobecná argumentácia a voľná citácia alebo parafrázovanie, zaokrúhľovanie údajov 2. vedecká argumentácia a citácia alebo parafrázovanie, presné údaje
3. Voľnejšia kompozícia a štylizácia, expresívnosť vyjadrovania (rečnícke otázky, prirovnania) 3. tesnejšia nadväznosť viet, presné terminologické vyjadrovanie

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!