25. maturitná otázka

25. maturitná otázka

 

  1. Charakterizuj spracovanie témy lásky v literatúre

Téma lásky je jednou z najčastejších tém nielen v literatúre, ale aj v ostatných druhoch umenia. V literárnej tvorbe sa stretávame s rôznym spracovaním tejto témy.

Téma lásky sa objavila už v najstaršej starovekej literatúre, napr. v gréckej a rímskej poézii – Ovidius – Umenie milovať, Lieky proti láske.

V neskoršom období sa táto téma objavuje v renesančnej literatúre, napr. W. Shakespeare – Rómeo a Júlia.

Z obdobia klasicizmu je najznámejším predstaviteľom tejto témy Ján Kollár – Slávy dcéra.

City boli v popredí i v ďalšom literárnom smere a to v romantizme.  Najznámejšie diela Chrám Matky božej v Paríži – V. Hugo alebo A. Sládkovič – Marína.

Sklamanie z lásky, bolesť z rozchodu sa objavuje i v období literárnej modernyIvana Kraska – Nox et solitudo.

medzivojnovom období túto tému zobrazil R. Rolland – v diele Peter a Lucia.

slovenskej medzivojnovej literatúre sa táto téma objavuje u Jána Smreka – bás. skladbe – Básnik a žena.

súčasnej literatúre sa téma lásky objavuje v tvorbe viacerých básnikov, prozaikov, dramatikov – Rúfus, Válek, Jašík

 

Victor Hugo – Chrám Matky božej v Paríži

– historický román z 15. storočia, ktorý sa odohráva v prostredí Paríža a najmä kostola Notre Dame. Ide o romantický príbeh krásnej cigánky a škaredého Quasimoda, dobra a zla, lásky a vášne, spravodlivosti a bezprávia stredoveku. Román je rozdelený do 2 častí.

 

Hlavné postavy:

Quasimodo – kontrastná postava: škaredý zovňajšok a dobrá duša. Ako pohodené dieťa ho našli pred kostolom a zľutoval sa nad ním kňaz Frollo, ktorý ho vychoval, naučil ho čítať a písať a urobil z neho zvonára, v 14 rokoch stratil sluch od silného zvuku zvonov. Svojmu opatrovateľovi je oddaný a za pokus uniesť Esmeraldu trestaný. Keď mu Esmeralda podá vodu na pranieri, vznikne v ňom nežný cit ku krásnej cigánke. Preňho je šťastie milovať, nežiada byť milovaným.

 

Esmeralda – pekné, hlboko mravné dievča. Ako 6-mesačné dieťa ju Cigáni ukradli Chudôbke – parížskej dievčine a vymenili ju za znetvorené dieťa. Viac ako 15 rokov si uchováva črievičku, ktorú mala obutú pri únose. Cigánka jej predpovedala, že ak si zachová nevinnosť, nájde svoju matku. Nachádza ju tesne pred popravou.

Zamiluje sa do veliteľa lukostrelcov Phoeba a kvôli láske by sa vzdala všetkého. Jej láska je však nešťastná, lebo Phoebus by chcel Esmeraldu len na pobavenie.

Je obžalovaná z bosoráctva a jej smrť vyznieva tragicky, pretože umiera ako obeť.

 

Claude Frollo – rozporuplná postava dlho bol príkladom medzi chudobnými, ale vášeň k žene ho pretvorí na morálneho netvora.

 

Pierre Gringoire – spisovateľ bez úspechu, bez peňazí a domova. Nie je typickou romantickou postavou, spolu s rozprávačom  nás sprevádza dejom od začiatku až do konca.

 

Dej:

Dej románu sa odohráva v 15. storočí – Sviatkom bláznov. V uliciach Paríža sa zhromažďujú ľudia, koná sa divadelné predstavenie Pierra Gringoira, ale publikum sa teší na voľbu kráľa bláznov. Stane sa ním ten, kto dokáže urobiť najhroznejšie grimasy. Víťazom sa stáva Quasimodo. Frollo pokrikuje po krásnej Cigánke s cvičenou kozičkou.

Pierre Gringoire sa potuluje po Paríži a je svedkom pokusu o únos Esmeraldy, zachráni ju kapitán Phoebus. Únoscovia boli Frollo a Quasimodo, no chytia iba zvonára.

Quasimodo je na pranieri, ľudia sa mu posmievajú, jediný človek, čo sa nad ním zľutuje je Esmeralda, ktorá mu podá vodu. On sa do nej zamiluje. Netúži byť milovaný, stačí mu, že on môže milovať.

Základom fabuly sú zložité životné osudy mladej Cigánky Esmeraldy, najmä vášnivá láska pokryteckého kňaza Frolla k nej. Frollo prekvapí Esmeraldu s jej milým, kapitánom lukostrelcov  a prebodne ho dýkou. Zo zločinu obvinia a na smrť odsúdia Esmeraldu. Kapitán lukostrelcov však nezomrel, je len zranený, no Esmeralda ho už nikdy viac neuvidí.

Hrbáč Quasimodo, zvonár v chráme, ju ukryje vo veži. Kým bráni chrám pred ozbrojencami, ktorí chcú odviesť Esmeraldu, Frollo ju unesie. Pretože Esmeralda nesúhlasí s Frollovými návrhmi, uväznia ju v cele, kde je bláznivá Chudôbka, ktorá v Esmeralde spozná svoje dieťa podľa talizmanu (črievička), ale už ju nemôže zachrániť.

Esmeralda zomiera – obesia ju. Quasimodo zhodí Frolla z veže chrámu, keď sa smeje pri poprave Esmeraldy. Ukradne Esmeraldino telo a zanesie ho do hrobky. Po dvoch rokoch nájdu v hrobke dve kostry. Ide o kostru ženy, ktorá zomrela obesením a o kostru muža s pokrivenou chrbticou. Muž prišiel do hrobky zomrieť dobrovoľne.

 

 

William Shakespeare – Rómeo a Júlia

Hra v 5-tich dejstvách, ktorej dej sa odohráva v Taliansku, v meste Verona, kde zúri nepriateľstvo medzi rodom Montagueovcov a Kapuletovcov. Montekov syn Rómeo v maske na plese u Kapuletovcov spoznáva ich jedinú dcéru Júliu a zamiluje sa do nej. Ich láska je spečatená sľubom manželstva. Júlia využije pomoc svojej pestúnky a s Rómeom je tajne zosobášená františkánskym mníchom Lorenzom. V ten istý deň Rómeo zasiahne do Kapuletovcami vyprovokovaného súboja medzi jeho priateľom Merkuciom a Júliným bratrancom Tybaltom. Jeho pokus o zmierenie nepriamo zapríčiní Merkuciovu smrť. Sám tak prinútený k boju Rómeo Tybalta zabije a je vypovedaný z Verony. Júliu chcú vydať za šľachtica Parisa. Východisko jej opäť ponúka mních Lorenzo v podobe uspávajúceho nápoja, ktorý spôsobí domnelú smrť. O tomto pláne nie je včas informovaný Rómeo, ktorý sa tajne vracia do Verony. Pri pohľade na mŕtvu Júliu spácha samovraždu, otrávi sa. Mních nemôže zabrániť samovražde prebudiacej sa Júlie. Až nad hrobom oboch detí sa konečne zmieria obe znepriatelené rodiny.

Dielo bolo viackrát sfilmované a podľa jeho predlohy vznikol muzikál West Side Story.

 

Romain Rolland – Peter a Lucia

–         autor získal Nobelovu cenu v roku 1915

Námet – historický fakt bombardovania kostola Saint-Gerwais v Paríži počas bohoslužieb na Veľký Piatok 29. marca 1918, ktorému padlo za obeť 165 ľudí, prevažne žien, detí a starých ľudí. Medzi nimi bolo aj niekoľko Rollandových priateľov.

 

Dej:

Ako vyplýva z úvodnej autorskej poznámky, kde dej novely trvá od stredy večera 30. januára do Veľkého Piatku 29. marca 1918.

Peter sa náhodne stretáva s Luciou v metre, práve uvažujúc o tom, ako bude musieť o pol roka odísť na front. Nastane bombardovanie, do metra sa hrnú ľudia a počuť výbuchy bômb, v tomto momente sa Peter a Lucia nevedomky chytia za ruky. Lucia na ďalšej zástavke vystúpi, Peter sa chce za ňou rozbehnúť, ale už ju nestihol.

Po odchode Petrovho brata Filipa na front si prestali byť takí blízki a až do stretnutia s Luciou sa Peter uzavrel do seba. O niekoľko dní, keď sa prechádza pri Seine, vidí Luciu pri schodoch vedľa mosta umenia, ale stratí sa mu v dave. O týždeň ju stretáva v Luxemburskej záhrade a prihovára sa jej. Obaja hrdinovia sú mladí a nerozmýšľajú o vojne, ktorej hrôzy autor len naznačuje. Je jar, smejú sa, prechádzajú, snívajú o šťastí a svojom budúcom živote. Ich láska sa akoby izolovala od vojny.

Na Veľký Piatok vojdú do kostola, aby počúvali hudbu a zahynú pod mohutným pilierom, keď chrám zasiahne bomba.

Ich láska sa zrodila pod krídlami smrti a k smrti aj spela.

 

 

  1. Pomenujte básnické prostriedky v ukážke:

anafora – opakovanie slov na začiatku verša – možno mi

epitetá – básnické prívlastky – žiaľne utieknuť, božie plamene

básnické otázky – A čo je mladosť?

zvolania – Marína moja!

poetizmy – básnické slová – hlaď, žiaľne

 

  1. Objasnite predmet morfológie

Morfológia – je časť jazykovedy, ktorá skúma slovné druhy, gramatické kategórie, kategórie a spôsoby tvorenia tvarov.

 

  1. Vymenujte a rozdeľte slovné druhy v slovenčine:

a)      z hľadiska vecného významu:

–         plnovýznamové – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

–         neplnovýznamové – predložky, spojky, častice, citoslovcia

b)      z hľadiska ohybnosti

–         ohybné – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá

–         neohybné – príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia

c)      z hľadiska vetnočlenskej platnosti:

–         majú vetnočlenskú platnosť – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky

–         nemajú vetnočlenskú platnosť – predložky, spojky, častice, citoslovcia

 

  1. Určte slovné druhy a gramatické kategórie podčiarknutých slov v ukážke.

ruky – podstatné meno, ženský rod, jednotné číslo, akuzatív, (žena)

v – predložka, prvotná, viažuca sa s lokálom

drahé (kamene) – prídavné meno, mužský rod, množné číslo, nominatív, akostné, stupňovateľné (vzor pekný)

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!