22. maturitná otázka strojníctvo – Mechanizmy na transformáciu pohybu

A/ Charakteristika mechanizmov

spájajú niekoľko strojových súčiastok, ktoré môžu vytvárať rôzne typy dvojíc-rotačné, posuvné, valivé. Časťami mechanizmov sú: páky, kľuky, zotrvačníky,….

 

B/ Kľukové mechanizmy- úplný, neúplný- charakteristika, časti, pohyby

Slúžia na zmenu vratného priamočiareho pohybu na otáčavý alebo naopak. Kľukový mechanizmus môže byť skrátený alebo úplny.

Skrátený- používa sa pri jednočinnom stroji, skladá sa z piesta, piestneho čapu, ojnice a kľuky.

Úplný- piest, piestna tyč, križiak, ojnica, kľuka

 

C/ Súčiastky kľukových mechanizmov

Piest- rôzne tvary: kotúčový, planžetový, rúrkový, diferenciálny

Piestne čapy- pohyblivé spojenie piesta s ojnicou, duté, valcový tvar, normalizované, cementovaný povrch

Piestna tyč- spája piest s križiakom, spojenie musí byť pevné a nepriepustné

Križiaky- kĺbový spoj piestnej tyče s ojnicou, prenos osovej sily, rôzny typ vedenia križiakov: jednoduché, dvijnásobné rovinné, valcové

Ojnice- zmena priamočiareho vratného pohybu piesta na otáčavý alebo naopak. Zložená z drieku a piestnej alebo kľukovej hlavy. hlava môže byť celistvá alebo delená.

Kľuky, kľukové hriadele- kľuka je nasadená na hriadeľ a prenáša naň energiu z ojnice. spojením 2 čelných kľúk vzniká kľukový hriadel nazývaný aj zalomený, vyrábajú sa: kovaním, odlievaním a skladaním. Nevyváženosť kľukového hriadela môže spôsobovať kmity a rázy. preto je nutné hriadeľ vyvážiť použitím protizávaží.

 

D/ Skrutkové mechanizmy- časti, pohyby, použitie

Menia otáčavý pohyb na priamočiary a naopak, na skrutkách je použitý najčastejšie lichobežníkový závit, Možné prípady: pevná matica- pohybuje sa skrutka

alebo skrutka sa len otáča a je zabezpečená proti posuvu-pohybuje sa matica

Využitie pri zdvihákoch alebo posuvoch pracovných strojov

 

E/ Vačkové mechanizmy- časti, pohyby, použitie

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!