Úloha oponenta pri obhajobe záverečnej práce

2 apríla, 2017 Zaujímavosti 4749 Views
Úloha oponenta pri obhajobe záverečnej práce

Možno si aj vy hovoríte: „Stačí, keď rýchlo napíšem bakalársku prácu, dám si ju vytlačiť, zviazať, odovzdám a je to.“  Lenže je to skutočne tak? Nezabudli ste na niečo, na jeden podstatný detail? Na obhajobu vašej záverečnej práce a oponenta, ktorému budete počas nej „čeliť“?

Obhajoba záverečnej práce

Písanie záverečných prác je nesporne veľmi náročné, no prinajmenšom rovnako dôležité, ako samostatne vytvoriť jedinečnú diplomovku či bakalárku, je ju aj úspešne obhájiť. Prioritou je predovšetkým pripraviť si dobrú prezentáciu a taktiež byť pripravený na otázky oponenta, ktoré prídu.

Kto každý môže byť oponentom a čo je jeho primárnym poslaním?

Úloha oponenta pri obhajobách diplomovky alebo bakalárky

Oponent záverečnej práce je osoba, ktorá má čo povedať k vašej odovzdanej bakalárke alebo diplomovke, vypracúva k nej totiž posudok.

Oponent môže byť interný, teda zamestnanec príslušnej univerzity, zväčša z rovnakej katedry, kde pôsobí aj vedúci danej záverečnej práce alebo externý, ktorým môže byť napríklad človek z organizácie či spoločnosti, v ktorej je záverečná práca spracovávaná.

Podmienkou je, aby mal oponent vysokoškolské vzdelanie, rozumel téme danej záverečnej práce a nebol v žiadnom blízkom či spriatelenom vzťahu so študentom.

Zvyčajne je voľba oponenta na vedúcom práce, ak si teda vlastného – externého oponenta nenavrhne sám študent. V oboch prípadoch však oponenta schvaľuje vedúci katedry.

Je fajn mať už pri tvorbe záverečnej práce na pamäti, čo prednostne zaujíma oponenta aj komisiu. Zvyčajne sa zameriava na to, ako je napísaný úvod bakalárskej práce, ako aj jej záver. Predsa len, nie vždy je čas na detailné preštudovanie celej práce.

Čím dôslednejší budete pri písaní týchto kľúčových častí diplomovej a bakalárskej práce, o to menej sa potom vytrápite pri jej obhajobe a rozhovore s oponentom.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles