Čo musí obsahovať diplomová práca?

9 augusta, 2019 Referáty , Zaujímavosti 1622 Views
Čo musí obsahovať diplomová práca?

Diplomová práca je komplexným výstupom každého študenta, ktorý chce dokončiť vysokú školu. Čo všetko by mala obsahovať a ktorú časť môžete v prípade nedostatku času aj vynechať?

Úvod, predhovor

Vaša diplomová práca musí obsahovať tieto dve časti, ktoré sú však diametrálne odlišné. V predhovore opíšte čitateľovi, prečo ste sa rozhodli spracovať danú tému, a v úvode ho uvediete už priamo do témy.

Abstrakt v dvoch jazykoch

Každá vysokoškolská záverečná práca musí obsahovať abstrakt v rodnom a jednom cudzom jazyku. Pre cudzí jazyk odporúčame zvoliť angličtinu a dajte si ho radšej preložiť niekým, kto prekladá do angličtiny profesionálne.

Zoznam použitej literatúry

Aj obyčajná seminárna práca musí obsahovať zoznam použitej literatúry. Tam musia byť ocitované úplné všetky zdroje, ktoré ste akýmkoľvek aj malým spôsobom vo vašej práci použili. Nezabudnite ani na jeden, komisia by si to všimla.

Hypotéza

Každá diplomová práca musí mať hypotézu, ktorú sa v nej snažíte vyriešiť. Neskúmajte, či je zem mokrá, keď prší. Hypotézu odkonzultujte s vašim vedúcim práce alebo inými profesormi, aby mala prínos pre vedu.

Záver

V závere vašej práce by ste mali detailne uzavrieť a reprodukovať všetky získané údaje, ktoré ste vo vašej práci zistili. Môžete prípadne aj načrtnúť možnosti ďalšieho výskumu napríklad v rigoróznej práci.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles