Staviteľstvo – Maturitná otázka č. 18

19 januára, 2013 0 Comments Odborné predmety , Zmaturuj 3117 Views

a)Schodiská a rampy – sú diely stavby pre zvislú komunikáciu v objekte. Používajú sa na spojenie jednotlivých podlaží vo viac

podlažných budovách.
Schodisko
– Je konštrukcia, ktorá umožňuje komunikačné spojenie rozličných výškových úrovní
– Je stupňovitá stavebná konštrukcia určená na prekonávanie výškových rozdielov
– Musí byť pohodlné, bezpečné, únosné
– Skladá sa zo:
Schodiskové rameno – je šikmá plošná konštrukcia, pozostáva najmenej z 3 schodiskových stupňov (max 18 stupňov – ak je viac,
ukladá sa odpočívadlo – medzipodesta).
Zrkadlo – voľný priestor medzi schodiskovými ramenami, pri výškach umiestnenie výťahu.
Podesta – je vodorovná plošina spájajúca alebo ukončujúca schodiskové ramená. Poznáme hlavné podesty – podlažné, a vedľajšie
podesty – medzipodlažné (medzipodesty).
Schodnica – je šikmý nosník podopierajúci schodiskové rameno alebo schodiskové stupne.
Stupnica – je horná vodorovná plocha schodiskového stupňa.
Podstupnica – je predná plocha schodiskového stupňa.
Čelo stupňa – je bočná plocha stupňa.
Zábradlie – je trvalá zvislá alebo šikmá konštrukcia určená na ochranu osôb.
Držadlo (madlo) – je prvok slúžiaci na pridržiavanie sa pri chôdzi po schodišti. Môže byť súčasťou zábradlia alebo môže byť
samostatne osadené na konštrukcii ohraničujúcej schodisko.
Jalový stupeň – neprekonáva žiadnu výšku a jeho stupnica je vo výške podesty.
Výstupná čiara – je myslená čiara prechádzajúca v osi priameho schodiskového ramena spájajúca predné hrany schodiskových
stupňov, teoretická os výstupu. Začína na hrane prvého stupňa krúžkom a končí na hrane posledného stupňa šípkou.
Rozdelenie schodísk:
– podľa funkcie – hlavné, vedľajšie, vyrovnávacie
– podľa umiestnenia – vnútorné, vonkajšie, terénne
– podľa počtu ramien – jednoramenné, dvojramenné, viacramenné
– podľa sklonu ramien – rampové (10-20°), mierne(20-25°), bežné (25-35°), strmé (35-45°), rebríkové (45-60°)
– podľa podpory – schodnicové, vretenové, visuté, zavesené
– podľa materiálu – z prírodného kameňa, tehál, betónu, ŽB, dreva, ocele, skla, kombinované
– podľa účelu – prevádzkové, požiarne, únikové
– podľa smeru výstupu – priame, pravotočivé, ľavotočivé
– podľa spôsobu zhotovenia – montované alebo monolitické
Zo statického hľadiska môžeme schodisko rozdeliť:
– jednostranne podopierané – jednostranne votknuté, konzolové schody – visuté
– obojstranne podpierané – uložené, votknuté na oboch stranách, vretenové, schodnicové, zavesené

Rampa – je diel stavby, ktoré zabezpečujú zvislú komunikáciu v objekte, používa sa na spojenie jednotlivých podlaží
v niekoľkopodlažných budovách.
Zásady návrhu rampy:
Minimálna šírka je 1300mm, optimálny sklon 5%.

Rampa, ktorá je dlhšia ako 9m musí byť prerušená odpočívadlom dĺžky min 2m.

Musí byť chránená vodiacou tyčou po oboch stranách vo výške 300mm a držadlom vo výške 750-900mm.

Začiatok a koniec rampy musí byť výrazne odlíšený a prípadne osvetlený.

Hlavné parametre pre návrh schodiska – konštrukčná výška, priestor,
Zásady pre výpočet schodiska:
v interiéri sa odporúča navrhovať výšku stupňa 120-150mm(pri verejných budovách), pri obytných 150-180 mm

počet stupňov zaokrúhľujeme na celé číslo, rozhodneme sa pre počet stupňov v ramene a skutočná výška navrhovaného

stupňa potom bude výsledok
šírka stupňa a sklon: h = výška, b = šírka Najmenšia povolená šírka schodu je 260mm.

vypočítanej výške stupňa odpovedá príslušná šírka, ktorá je určená zo vzorca
2h + b = 630 mm

630 mm je dĺžka priemerného ľudského kroku

Optimálne stupne b – h = 120 => 170/290 a uhol sklonu 30°30´

Zábradlie v min. výške 1100 mm

Výpočet a návrh schodov KV = 2790 mm


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/4/9/492ed0a3-1beb-434b-9408-5c9dc9473299/referat.sk/web/wp-content/themes/highcriteria-premium-theme/includes/single/post-tags.php on line 7

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!