10. maturitná otázka strojníctvo – Ozubené prevody

CHARAKTERISTIKA:  Ozubené prevody prenášajú krútiaci moment priamym stykom zubov hnacieho a hnaného kolesa. Výhody: prenos veľkých výkonov, presný prevodový pomer, rôzna poloha osí hriadeľov, vysoká účinnosť (až 99%), trvanlivosť.

Nevýhody: drahšia a náročnejšia výroba, len pre menšie osové vzdialenosti, potreba mazania,

 

ZÁKLADNÉ POJMY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D -priemer rozstupovej kružnice

Da –priemer hlavovej kružnice

Df –priemer pätnej kružnice

h –výška zuba

ha –výška hlavy zuba

hf –výška päty zuba

Su –šírka medzery zuba

Sz –hrúbka zuba

m- modul –je to časť priemeru rozstupovej kružnice pripadajúcej na jeden zub

 

DRUHY ČELNÝCH SÚKOLESÍ: Zuby môžu mať z hľadiska priebehu bočnej priamky tvar:

-priamy

-šikmý

-šípový

-dvojnásobne šikmý

-dvojnásobne šípový

 

TVARY ZUBOV:

Profil zuba – rovnomernému otáčaniu kolies

najviac vyhovuje krivka profilu zuba

v tvare evolventy. Evolventa vzniká pri

odvaľovaní priamky po kružnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA KOLESA N, DRUHY SÚKOLESÍ – N, VN, V:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa polohy rozstupovej priamky nástroja a rozstupovej kružnice kolesa rozoznávame typy kolies N ; N+V; N-V. Jednotlivé typy kolies ( N; +V; -V) môžeme dať spolu do záberu. Vznikajú potom súkolesia N; VN; V

-súkolesie N – v zábere sú 2 kolesá typu N

-súkolesie V – v zábere sú 2 kolesá +V

-súkolesie VN – keď veľké koleso je –V a malé koleso +V

 

PODREZANIE ZUBOV, KOREKCIE:

Podrezanie zubov- keď má ozubené koleso malý počet zubov a tým aj malý priemer, stáva sa, že pri výrobe obrážaním hlava zuba nástroja podrežie pätu zuba kolesa. Vzniká podrezaný zub. Medzné koleso je koleso j najmenším počtom zubov, keď nevznikajú podrezané zuby. V praxi je to z=14.

Použitie korigovaných súkolesí: 1. upravíme zuby jedného alebo druhého aby nevznikali podrezané zuby. Takéto súkolesie nazývame súkolesie s najmenšou korekciou.

2. cielene vyrobíme súkolesie VN s kolesami +V a –V čo umožní zvýšiť zaťaženie a trvanlivosť, voláme ho súkolesie s najvýhodnejšou korekciou.

3. ak chceme dosiahnuť presnú osovú vzdialenosť, najmä pri viacstupňových prevodovkách

 

CHARAKTERISTIKA KUŽEĽOVÝCH SÚKOLESÍ:  Využívajú sa v prípadoch, keď chceme preniesť otáčky a krútiaci moment cez hriadele, ktoré sú rôznobežné. Sú však výrobne a montážne zložitejšie, pri kolesách s priamymi zubami je vyššia hlučnosť. Zakrivené zuby sa vyrábajú obtiažnejšie. Rozdelenie: 1.vonkajšie 2.základná 3.vnútorné

 

CHARAKKTERISTIKA ZÁVITOVKOVÝCH SÚKOLESÍ:  Používame na prenos krútiaceho momentu, keď osy hnacieho a hnaného hriadeľa sú mimobežné. Základom pre vznik tohto súkolesia je hyperbolické súkolesie. Majú pokojný chod, prenášajú stredné až vysoké výkony, malé rozmery, možnosť dosiahnutia vysokého prevodového pomeru.

Pre zvýšenie životnosti sa využíva kombinácia materiálov, napr. závitovka – oceľ , závitovkové koleso- bronz.

 

DRUHY ZÁVITOVKOVÝCH SÚKOLESÍ: konštrukčne môžu vznikať tieto kombinácie:

-závitovka aj koleso sú valce- tu však vznikajú veľké tlaky medzi zubamy, nastáva rýchle opotrebenie zubov

-závitovka je valec a koleso globoid

-závitovka aj valec je globoid – dokáže prenášať najväčšie krútiace momenty je však najnáročnejšie na výrobu

 

KONŠTRUKCIA OZUBENÝCH KOLIES : Spoluzaberajúcim kolesám hovoríme súkolesie. Malým kolesám hovoríme pastorky a môžu byť vyrobené z jedného kusu spolu z hriadeľom. Časti ozubeného kolesa: náboj- časť kolesa uložená na hriadeli Veniec- je obvodová časť kolesa na kt. je ozubenie. Druhy súkolesí: 1.čelné- rovnobežne osy 2.kužeľové- rôznobežne osy  3.skrutkové- mimobežné osy

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!