8. maturitná otázka

8. maturitná otázka

Andrej Sládkovič

–         bol predstaviteľom slovenskej romantickej literatúry a obraz ľudu zachytil v básnickej skladbe Detvan.

Literárna tvorba:

–         básnická skladbaMarína, Detvan

–         príležitostné básneNehaňte ľud môj, Zaspievam pieseň o slobodnej vlasti

 

Pavol Országh Hviezdoslav

–         bol predstaviteľom slovenskej realistickej literatúry a obraz ľudu zachytil v epickom diele Hájnikova žena.

Literárna tvorba:

  1. 1.     Lyrika lyrické cykly: Sonety; Letorosty I; Letorosty II; Letorosty III; Žalmy a hymny; Prechádzky jarom; Prechádzky letom; Stesky; Dozvuky; Krvavé sonety

 

  1. 2.     Epika – a)krátka epika: baladyZuzanka Hraškovie, Margita

s biblickým námetomVianoce, Ráchel

                                                 z dedinského prostrediaPrvý záprah; V žatve

s historickým námetomĽúbosť Svätoplukova; Rastislav

b)epika veľkých cyklovHájnikova žena; Ežo Vlkolinský; Gábor    Vlkolinský       

 

  1. Dráma5-dejstvová tragédiaHerodes a Herodias

 

 

Andrej Sládkovič – Detvan

–         lyricko-epická básnická skladba, kde je zobrazená národná i sociálna problematika

Hlavné postavy:

Martin Hudcovie – netradičná romantická postava, bez konfliktov a protikladov. Pochádza zo sedliackeho rodu, má láskavých rodičov. Je čestný, spravodlivý, v citoch verný Elene a verný aj svojmu kráľovi. Cení si svoj pôvod, má v úcte tradície.

Elena – poslušná dcéra a milujúca žena.

Kráľ Matiáš (Matej Korvín) – zidealizovaná postava, vypočuje si názory obyčajných ľudí, cení si statočnosť a vernosť.

 

Kompozícia:

úvodná báseň Vrstovníkom a 5 spevov:

1. Martin

2. Družina

3. Slatinský jarmok

4. Vohľady

5. Lapačka

 

Dej:

  1. spev – sa začína opisom Poľany a Detvy a zároveň sa zoznamujeme s 1 z hlavných postáv Martinom. Cestou od svojej milej Eleny vidí, ako na bezbranného zajaca útočí sokol. Tento boj sa mu zdá nerovný, preto zabije sokola valaškou.
  2. spev – opäť začína opisom Poľany, kde pri vatre sedí skupina mládencov s bačom a na ražni sa pečie baran. Sem prichádza Martin za svojimi priateľmi a porozpráva, ako zabil sokola. Podľa krúžku na jeho nohe zistia, že sokol patril kráľovi. Martin sa rozhodne kráľovi priznať. Cestou domov oslobodí Elenu z rúk zbojníkov.
  3. spev – Martin hľadá kráľa na Zvolenskom zámku, ale od kamaráta sa dozvie, že kráľ išiel do Slatiny, kde je jarmok, aby videl, ako ľud žije a zabáva sa. Martin ho teda vyhľadá na jarmoku a prizná sa mu, že zabil jeho sokola. Kráľovi sa zapáči jeho odvaha a daruje mu koňa.
  4. spev – preoblečený kráľ dvorí a zalieča sa Elene. Ona však zostáva verná Martinovi, pretože ho má veľmi rada. Na znak úcty k jej vernosti a kráse jej kráľ daruje prsteň.
  5. spev – je obrazom verbovania na slovenskej dedine. Martin tiež vstupuje do Čierneho pluku kráľa Matiáša ale len pod podmienkou, že si môže nechať kroj, valašku, vrkoče.

 

Hlavná myšlienka – autor chcel vyzdvihnúť ľud, poukázať na jeho sily a schopnosti, ktoré považoval za záruku lepšej budúcnosti. Martin je jednoduchý mládenec, ale váži si všetko, čo ho viaže k rodnému kraju a tradíciám. Autor ho dáva do protikladu k niektorým svojim vrstovníkom, ktorí sa hanbili za svoj slovenský pôvod.

 

Zobrazenie ľudu:

A. Sládkovič pripisuje hlavným postavám len dobré vlastnosti. Zobrazuje odvážne postavy, vernosť, spravodlivosť a idealizuje postavy.

 

 

 

Pavol Országh Hviezdoslav – Hájnikova žena

Námet – život na slovenskej dedine

Téma – vzťah šľachty a poddaných

Hlavné postavy:

Miško Čajka – mladý hájnik, pracovitý, čestný, no nie zakríknutý, vie si obhájiť svoje práva, má výbušnú povahu.

Hanka Čajková – je Miškova žena, je symbolom čistých mravov ľudu, ale je aj trochu rozmaznaná a koketná.

Artuš Villáni – je to šľachtic a bezzásadový človek.

 

Kompozícia – ide o lyricko-epické dielo, ktoré sa skladá z úvodnej básne Pozdrav, z 15 spevov a zo záverečnej básne Zbohom.

Epickým je v diele príbeh a medzi lyrické časti patria prírodné motívy, úvahy, napr: o šťastí, o vzťahu ľudu a šľachty a piesňové časti, ktoré dopĺňajú dej a spájajú kapitoly.

Skladba je založená na princípe kontrastu sveta šľachtických kaštieľov a chalúp, sveta šľachty a ľudu.

 

Dej:

Do hájovne na Podvrší sa po smrti svojho otca, so zvolením starého zemepána Villániho, nasťahoval jeho syn, mladý hájnik, Miško Čajka. Priviedol si sem z dediny i mladú ženu Hanku a mladomanželia prežívajú v horskej samote šťastné chvíle. Na Podvršie však zablúdi Aruš Villáni, ktorému sa mladá hájnička zaľúbi a nadbieha jej. Počas poľovačky, keď Artuš poslal Miška na hon za jeleňom, prepadne Hanku a ona v obrane ženskej cti ho zabije. Vinu berie na seba Miško, uväznia ho, kým Hanka sa utrápená vracia do rodičovského domu. Jej matka sa však k smrti utrápi nad nešťastím svojej dcéry a Hanka z veľkého bôľu upadá do šialenstva a blúdi po okolitých poliach a hore.

Na súde žiada žalobca pre Miška smrť obesením, no uprostred obhajcovej reči vtrhne do súdnej siene bláznivá Hanka a prizná sa k vine.

Súd Miška oslobodzuje, vracia sa s chorou ženou na Podvršie a trpezlivo čaká na jej vyzdravenie. Prispeje k tomu i Miško, zachraňuje koč so starým Villánim a jeho dcérou od zahynutia v rozbúrenej rieke, ktorá strhla most.

Villániho odpustenie i láska mladej matky Hanky k synovi vracajú bolesťou a utrpením vykúpené šťastie do hájovne na Podvrší.

 

Zobrazenie ľudu:

Pavol Országh Hviezdoslav – pravdivé zobrazenie skutočnosti, nezobrazuje len dobré vlastnosti, ale hovorí i o zlozvykoch postáv. Aj keď stojí na strane ľudu, neidealizuje postavy.

 

Administratívny štýl

–         je štýl verejnej úradnej komunikácie

–         nachádza sa v ňom: informačný slohový postup – zákon, výkladový slohový postup – vyhláška, opisný slohový postup – životopis

–         úradný list musí mať normovanú štruktúru a úpravu, vyžaduje si to Slovenská technická norma

–         používa sa na pošte, v banke, na úradoch, súdoch, …

 

Znaky administratívneho štýlu:

–         adresnosť, verejnosť – niektoré útvary majú konkrétneho adresáta (úradné listy) a niektoré sú určené celej verejnosti – vyhlášky, zákony

–         vecnosť, objektívnosť

–         písomnosť

–         stručnosť

–         schématickosť – stereotypné formulácie, predtlač

 

Útvary podľa určenia

a)    dokumentárne – zápisnica, protokol, zmluva – archivujú sa

 

b)    oznamovacie – vyhláška, zákon, oznámenie, hlásenie, reklamácia, prihláška – dokumenty s krátkodobou alebo dlhšou platnosťou

 

c)     heslové majú predpísanú predlohu, časovo sú limitované – rozvrh hodín, poštová poukážka, program kín

 

Útvary podľa formátu

A4 – zákon, vyhláška, sťažnosť, žiadosť, životopis

A6 a menšie – úradné tlačivá, poštový peňažný poukaz, oznámenie

 

Podávateľ (odosielateľ) je v hlavičke listu

Adresát (žiadateľ) je na ľavej strane pod podávateľom

 

Vytvorte žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!