Veľká Morava (roky)

7 decembra, 2012 0 Comments Praktické pomôcky , Ťaháky 2372 Views

Veľká Morava (roky)

833-Vznik VM

863-Konštantín a Metod

869-Smrt Cyrila

885-Smrt Metoda

906-Zánik VM

1000-Uhorský štát

1241-Tatári vs. Belo IV

1301-Vymreli Arpádovci

1330-Kremnica (Karol Robert)

1332-Prvá písomná zmienka o Podolí

1419-Husiti

1428-Husiti na Slovensku

1526-(Turci) Bitka pri Moháci

1541-Rozdelenie Uhorska na 3 casti

1683-Bitka pri Viedni

1618-1648- 30 rocná vojna

1604-1711- stavovské povstania

1713-Popravili Juraja Jánošíka

1740-1780-vláda MT

1756-1763- Prusko vs. Habsburgovská monarchia

1768-1774-urbár prichádza na slovensko

1777-Mária Terézia udeluje A.F. Kollárovi šlachtický titul, reforma školstva

1748-A.F.K. získal miesto v císárskej Dvorskej knižnici

1772-A.F.K. sa stáva riaditelom Dvorskej knižnice

1780-nastupuje na trón Jozef II.

1781-Tolerancný patent (Jozef II.)

1785-Jozef II. zrušil nevolníctvo v Uhorsku

1790-Smrt Jozefa II.

1765-Jozef II. zacína spoluvládnut s matkou

1774-1848- Urbár

1767-bol napísaný urbár

1713- pragmatická sankcia

1723- pragmatickú sankciu prijal Uhorský snem

1735- Uhorsko rozdelené na 4 casti 48 žúp

1683-cesta slovákov na juh

1787-dizertácia

4.august 1867-1875-Matica

1862-Vel. Revúca

1867-Martin

1869-Kláš. Pod Znievom

SNS- Pavol Modron

SLS (HSLS)-Andrej Dánko??

Hlasisti- Vavro Šrobár

Soc. dem. Strana –

Agréma- Milan Hodža

27.10.1907- Cernová

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!