4. maturitná otázka

4. maturitná otázka

Vznik a význam humanizmu a renesancie:

humanus = ľudský (z lat.)

renaissance = znovuzrodenie, obroda, obnova (z franc.)

 

Spoločenské podmienky:

 1. rozvoj priemyslu a tým aj novej spoločenskej triedy – meštianstva
 2. objavy nových krajín a kontinentov
 3. vedecké objavy M. Kopernika, G. Galileiho + vynájdenie kníhtlače – Ján Gutenberg
 4. literatúra sa opierala o antickú kultúru, ktorej vzorom bola dokonalosť
 5. cieľom bolo obrodenie človeka v duchu antických predstáv a ideálov

 

Literatúra a jej znaky:

Humanizmus a renesancia vznikajú v Taliansku a odtiaľ sa šíria do ostatných európskych krajín. Cieľom tohto hnutia bolo obrodenie človeka v duchu antických ideálov a predstáv. Za najdôležitejšie považovali právo človeka na prirodzené šťastné prežívanie života a lásku k prírode. Základným heslom bolo „Nie odriekanie, ale plné vyžitie.“

Znaky:

 1. láska ku kráse
 2. úcta k rozumu (racionalizmus)
 3. uznávanie zmyslového poznávania (senzualizmus)
 4. vyzdvihovanie úlohy jednotlivca (individualizmus)

 

Humanizmus – humanisti študovali a prekladali diela gréckych a rímskych básnikov a filozofov, napodobňovali ich tvorbu. Používali latinský jazyk a venovali sa najmä vedeckej a príležitostnej problematike. Orientovali sa na učené a školské kruhy.

 

Renesancia – v širšom slova zmysle rozumieme pod týmto pojmom obdobie, keď zanikali feudálne a vznikali kapitalistické vzťahy

–         v užšom slova zmysle ide o výtvarné a literárne diela tejto doby.

Renesančná literatúra zobrazovala radostný vzťah človeka k pozemskému životu. Používali národné jazyky a jednoduchšiu štylistiku než v humanizme.

 

Umenie:

Leonardo da Vinci – Posledná večera, Mona Lisa

Raffael – Sixtínska madona

Michellangelo Buonnaroti – sochy Dávida, Mojžiša

 

 

 

Talianska humanistická a renesančná literatúra:

Dante Alighieri – epická báseň Božská komédia – zobrazuje problémy stredovekého človeka. Skladá sa z troch častí: Peklo, Očistec, Raj

Francesco PetrarcaSpevník – ľúbostné sonety, ktoré venoval svojej milej Laure. Na Slovensku vyšli pod názvom Sonety pre Lauru.

Giovanni BoccacioDekameron – zbierka 100 noviel – ide o príbehy, ktoré si rozprávajú 10 mladí ľudia počas 10 dní, keď ušli z Florencie na vidiek pred morom. Rozprávania sú väčšinou veselé, zakončené ponaučením, autor kritizuje pokrytectvo a hlúposť a vyzdvihuje lásku k žene.

 

Francúzska humanistická a renesančná literatúra:

Francois VillonMalý testament, Veľký testament

Francois RabelaisGargantua a Pantagruel – námet z ľudových kalendárnych kroník a povestí o obroch Gargantuovi a Pantagruelovi.

 

Španielska humanistická a renesančná literatúra:

Miguel de Cervantes Saavedra – román – Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha – pôvodne zamýšľaná satira na rytierske romány  a rytierstvo sa rozrástla do kritického obrazu surovej skutočnosti, ktorej sú ušľachtilé ideály cudzie a smiešne.

 

Anglická humanistická a renesančná literatúra:

William Shakespeare – básnik a dramatik, písal:

 1. 1.     historické divadelné hry: Henrich VI, Richard III
 2. 2.     komédie: Skrotenie zlej ženy; Ako sa vám páči; Sen noci svätojánskej; Mnoho kriku pre nič
 3. 3.     tragédie: Rómeo a Júlia; Othelo; Kráľ Lear; Hamlet

 

Slovenská humanistická a renesančná literatúra:

Martin Rakovský – Slávnemu pánovi Pavlovi Rubigalovi z Panóni

Jakub Jakobeus – Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa

Pavol Kyrmezer – Komedie nová o vdově; Komedie česká o bohatci a Lazarovi – spracúva biblický príbeh o nadutom boháčovi, ktorý nechce zmierniť biedu chudobného lazara ani omrvinkami zo svojho blahobytného stola. Za takúto bezcitnosť ho smrť prekvapí uprostred hodovania.

 

William Shakespeare – Rómeo a Júlia

Hra v 5-tich dejstvách, ktorej dej sa odohráva v Taliansku, v meste Verona, kde zúri nepriateľstvo medzi rodom Montagueovcov a Kapuletovcov. Montekov syn Rómeo v maske na plese u Kapuletovcov spoznáva ich jedinú dcéru Júliu a zamiluje sa do nej. Ich láska je spečatená sľubom manželstva. Júlia využije pomoc svojej pestúnky a s Rómeom je tajne zosobášená františkánskym mníchom Lorenzom. V ten istý deň Rómeo zasiahne do Kapuletovcami vyprovokovaného súboja medzi jeho priateľom Merkuciom a Júliným bratrancom Tybaltom. Jeho pokus o zmierenie nepriamo zapríčiní Merkuciovu smrť. Sám tak prinútený k boju Rómeo Tybalta zabije a je vypovedaný z Verony. Júliu chcú vydať za šľachtica Parisa. Východisko jej opäť ponúka mních Lorenzo v podobe uspávajúceho nápoja, ktorý spôsobí domnelú smrť. O tomto pláne nie je včas informovaný Rómeo, ktorý sa tajne vracia do Verony. Pri pohľade na mŕtvu Júliu spácha samovraždu, otrávi sa. Mních nemôže zabrániť samovražde prebudiacej sa Júlie. Až nad hrobom oboch detí sa konečne zmieria obe znepriatelené rodiny.

 

William Shakespeare – Hamlet

Tragédia sa odohráva v Dánsku. Dánsky kráľ je mŕtvy, /lebo mu Claudius nalial do ucha jed/ a v Hamletovi narastá podozrenie, že bol zabitý. Na scéne sa objavuje duch. Duch zavraždeného kráľa, ktorý to všetko spustí. Vyprovokuje váhavého Hamleta k činu a v momente pochopenia sa rozhodne Hamlet vraždu pomstiť. Hamlet neplánuje priamočiaru pomstu.

Všetci sú naklonený novému kráľovi Claudiusovi. Hamlet začne predstierať šialenstvo. Hamlet sa oddá hraniu šialenstva a premýšľa nad ľudským životom i smrťou. Keďže je blázon, môže povedať pravdu. Hamlet na 1 strane plánuje pomstu a na strane 2 premýšľa či môže niekomu zobrať život.

Zaujímavý je vzťah s Oféliou, lebo je evidentné, že Ofélia miluje Hamleta a on lásku popiera i keď vo vnútorných monológoch to nie je tak jednoznačné.

Hamlet náhodou zabije Polémia, čo je otec Ofélie.Ofélia si siahne na život /pomiatla sa a utopila sa/ a Ofélin brat /Leartes/ vyzve Hamleta na súboj. Leartes je ale dohodnutý s kráľom: otrávi ostrie na meči i víno, ktoré dajú vypiť Hamletovi.

Víno ale vypije Hamletova matka /Gertrúda/, keď pripíja synovi na víťazstvo a zomiera. Leartes je poranený mečom, ktorý je otrávený a tiež zomiera a nakoniec zomiera i Hamlet.

Hamletov priateľ Horatio povie všetkým pravdu.

 

Hamlet je renesančný hrdina, ktorý verí v čisté ľudské vzťahy, ale styk s drsnou skutočnosťou v ňom vyvolá pesimizmus a sklamanie. Napriek tomu sa nevzdáva vznešených ideálov. Charakteristický je jeho monológ o zmysle života: „Byť či nebyť?“

 

Tvorenie slov:

V slovenčine poznáme 3 spôsoby tvorenia slov:

 1. odvodzovanie
 2. skladanie
 3. skracovanie

Pri odvodzovaní vytvárame nové slová tak, že k základovému slovu pridáme slovotvornú príponu alebo predponu, napr. vý-let, let-isko

 

Pri skladaní vytvárame zložené slovo buď voľným spojením dvoch slov, alebo spojením slov pomocou vkladnej hlásky o, napr: moreplavec, kníhtlačiareň, novovek. K zloženým slovám patria aj prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom, napr: vedecko-technický

 

Skracovanie – skracovaním vytvárame:

a) skratky – napr. atď., a pod.

b) značky: m, dm, l

c) značkové slová – TANAP, SĽUK

 

Nájdi v ukážke 2 odvodené slová a vysvetli, akým spôsobom vznikli:

pozdvihnúť, prisniť, odpovie, zaváha, nebyť – vznik slovotvornými predponami a príponami

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!