15. maturitná otázka

15. maturitná otázka

1. Porovnajte spracovanie vojnovej problematiky v svetovej medzivojnovej literatúre

 

Tému 1. svetovej vojny zobrazili viacerí autori zo svetovej i slovenskej literatúry:

americká literatúra – Ernest Hemingway –  román – Zbohom zbraniam

francúzska literatúra – Romain Rolland – novela – Peter a Lucia

nemecká literatúra – Erich Maria Remarque – román – Na západe nič nového

česká literatúra – Jaroslav Hašek – román – Osudy dobrého vojáka Švejka

slovenská literatúra – tejto téme sa venovali – Hviezdoslav, Timrava, Urban

 

Ernest Hemingway – Zbohom zbraniam

Autor v románe stvárnil vlastnú skúsenosť zo sanitnej jednotky na talianskom fronte v poslednom roku 1. svetovej vojny.

 

Dej:

Keď vstúpilo USA do vojny, mladý Frederick Henry sa z nerozvážnosti pokúša dostať do armády. Odvodové komisie ho odmietajú, a preto sa ponúkne Červenému krížu a pod jeho zástavou prichádza s ideálom spravodlivého boja do Európy. Na talianskom fronte sa čoskoro ocitne uprostred krvavých bojov a po skúsenostiach z frontu v ňom dozrieva presvedčenie o neľudskosti vojny.

Frederick býva s priateľom, chirurgom, Rinaldim, ktorý ho zoznamuje s 2 anglickými ošetrovateľkami Catherine Barkleyovou a Helen Fergusonovou. Do Catherin sa Frederick zamiluje a stretávajú sa spolu tak často, ako je to možne. Frederick je vážne zranený, keď chce zachrániť talianskych vojakov. Dvoch z nich zabijú a tretiemu výbuch odtrhne nohy, keď sa ho Frederick snaží dostať do bezpečia, nájde ich svetlomet a ozve sa guľometná paľba. Talian je na mieste mŕtvy a Frederick vážne zranený. Ošetruje ho Catherine a keď sa opäť postaví na nohy, Catherine mu oznámi, že s ním čaká dieťa. Po čase sa vracia na front, ale čoraz viac je presvedčený o nezmyselnosti vojny, rozhodne sa odísť s Catherine do Talianska. Útek cez pohraničné jazero do Švajčiarska sa podarí, ale vyčerpaná Catherine po pôrode zomiera a zomiera aj jej dieťa. Frederick je otrasený ich smrťou.

V diele autor použil jednoduchý štýl, blízky úspornému oznámeniu reportéra.

 

Ďalšie diela:

Komu zvonia do hrobu

Starec a more – získal za toto dielo Nobelovu cenu

 

 

 

 

Romain Rolland – Peter a Lucia

–         autor získal Nobelovu cenu v roku 1915

Námet – historický fakt bombardovania kostola Saint-Gerwais v Paríži počas bohoslužieb na Veľký Piatok 29. marca 1918, ktorému padlo za obeť 165 ľudí, prevažne žien, detí a starých ľudí. Medzi nimi bolo aj niekoľko Rollandových priateľov.

 

Hlavné postavy:

Peter Aubier – 18-ročný študent, jemnej povahy a nežného srdca, zbožňuje svojho staršieho brata a nenávidí vojnu. Pochádza z meštiackej rodiny zaťaženej konvenciami.

Filip Aubier – o 6 rokov starší Petrov brat, z nadšeného vojnového dobrovoľníka sa na fronte stáva človek pasívne prijímajúci svoj osud.

Lucia – z existenčných dôvodov prerušila štúdium maliarstva a je nútená proti svojej vôli, živiť sa maľovaním gýčových obrázkov na objednávku malomeštiackych zákazníkov.

 

Dej:

Ako vyplýva z úvodnej autorskej poznámky, kde dej novely trvá od stredy večera 30. januára do Veľkého Piatku 29. marca 1918.

Peter sa náhodne stretáva s Luciou v metre, práve uvažujúc o tom, ako bude musieť o pol roka odísť na front. Nastane bombardovanie, do metra sa hrnú ľudia a počuť výbuchy bômb, v tomto momente sa Peter a Lucia nevedomky chytia za ruky. Lucia na ďalšej zástavke vystúpi, Peter sa chce za ňou rozbehnúť, ale už ju nestihol.

Po odchode Petrovho brata Filipa na front si prestali byť takí blízki a až do stretnutia s Luciou sa Peter uzavrel do seba. O niekoľko dní, keď sa prechádza pri Seine, vidí Luciu pri schodoch vedľa mosta umenia, ale stratí sa mu v dave. O týždeň ju stretáva v Luxemburskej záhrade a prihovára sa jej. Obaja hrdinovia sú mladí a nerozmýšľajú o vojne, ktorej hrôzy autor len naznačuje. Je jar, smejú sa, prechádzajú, snívajú o šťastí a svojom budúcom živote. Ich láska sa akoby izolovala od vojny.

Na Veľký Piatok vojdú do kostola, aby počúvali hudbu a zahynú pod mohutným pilierom, keď chrám zasiahne bomba.

Ich láska sa zrodila pod krídlami smrti a k smrti aj spela.

 

Ďalšie diela:

dráma – Hra o láske a smrti

román – Ján Krištof – získal zaň NC

4-zväzkový román – Očarená duša

historický román – Dobrý človek ešte žije ( z obdobia panovania Ľudovíta XIII)

 

 

Erich Maria Remarque – Na západe nič nového

 

Táto kniha nechce byť ani obžalobou ani vyznaním. Chce sa iba pokúsiť vydať svedectvo o generácií, ktorú rozrumila vojna, i keď unikla jej granátom.“

 

Téma – 1. svetová vojna

 

Hlavná myšlienka – autor v diele podal svedectvo o pocitoch mladej generácie v nemeckých zákopoch 1. svetovej vojny.

 

Kompozícia, štýl – kronikársky záznam života skupiny vojakov až do jej zničenia. V románe sa striedajú obrazy vojnových udalostí so záznamami rozhovorov medzi vojakmi a Bäumerovými úvahami.

 

Dej:

Jedna z hlavných postáv a rozprávač príbehu Paul Bäumer sa nám predstavuje vo chvíli, keď jeho jednotka odpočíva 9 km od frontu. Práve dostávajú dvojnásobný prídel jedla, pretože po predchádzajúcom útoku sa ich z frontu zo 150 vrátilo len 80. V mozaike príhod je potom načrtnutý Bäumerov predchádzajúci i terajší život na fronte.

Spomína ako pod vplyvom propagandistických rečí triedneho profesora Kantorka sa on i jeho spolužiaci dobrovoľne prihlásili na front. Proti bol len Jozef Behm, ktorý sa nakoniec prihlásil tiež, aby nevyzeral ako zbabelec. Prechádzajú výcvikom, ktorý je plný šikanovania a neskôr odchádzajú priamo na front. Pod vplyvom neustálej hrozby smrti veľmi rýchlo vytriezvejú zo svojej naivity. Do vojnového života ich zasväcuje starší a skúsenejší vojak Katczinsky, pomáha im prežiť, ale napriek jeho snahe, mladí vojaci jeden po druhom zomierajú. Iróniou osudu je, že prvý zomiera spomínaný Jozef Behm. Dostáva zásah medzi oči, dezorientovaný sa postaví, a tak sa stáva ľahkým cieľom pre nepriateľských vojakov. V lete roku 1918 zomiera i Katczinsky, ktorého zasiahne črepina do hlavy.

Je október 1918 na západnom fronte je pokoj a v novinách sa objaví strohá správa: Na západe nič nového. Práve vtedy tesne pred koncom vojny zomiera i hlavný hrdina Paul Bäumer. Voľným pokračovaním tohto románu je román Cesta späť.

 

Ďalšie diela:

Traja kamaráti

Víťazný oblúk

Noc v Lisabone

Tiene v raji

Nebo nepozná obľúbencov

2. Zmeňte priameho rozprávača na vševediaceho rozprávača v ukážke 1

– rozprávač je v 1. osobe jed. č., teda je priamym rozprávačom a vševediacim rozprávačom bude vtedy, keď použijeme 3. osobu jed. č.

 

3. charakterizujte pojem kritika

Kritika je slohový útvar, ktorý poukazuje na nedostatky a záporné javy s cieľom dosiahnuť ich nápravu. Vyskytuje sa najmä v publicistickom alebo odbornom štýle.

V publicistickom štýle sa môže vyskytovať ako samostatný útvar alebo môže byť súčasťou iných slohových útvarov, ako je napr. komentár, úvodník, fejtón.

 

Kritika by mala byť objektívna, to znamená nezaujatá a konštruktívna, to znamená, že má obsahovať návrh riešenia.

 

V náučnom štýle sa kritika vyskytuje vo forme recenzií a rôznych odborných posudkov. Náučná kritika komplexne analyzuje a hodnotí kladné a záporné stránky diela.

 

4. Vysvetlite znaky recenzie na základe ukážky

Recenzia – odborný posudok hotového vedeckého alebo umeleckého diela, píše ju odborník v danej oblasti. Recenzia hodnotí prínos diela a podrobne analyzuje jeho klady a nedostatky.

 

 

 

About author

Related articles

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!