Tag "Suchá ratolesť"

9. maturitná otázka

7 decembra, 2012 0 Comments 4750 Views

Charakterizuj zobrazenie zemianstva v slovenskej literatúre: Zemianska problematika bola jednou z dominantných