Tag "Tretohory"

Obdobia zeme

7 decembra, 2012 0 Comments 4923 Views

PRAHORY A STAROHORY (predprvohorné obdobie) Najstaršie a najdlhšie obd. geol.