Tag "Stanislav Štepka"

30. maturitná otázka

7 decembra, 2012 0 Comments 2460 Views

1. charakterizujte vývin slovenského divadelníctva a dramatickej tvorby v medzivojnovom období a po