Tag "Ján Solovič"

30. maturitná otázka

7 decembra, 2012 0 Comments 4352 Views

1. charakterizujte vývin slovenského divadelníctva a dramatickej tvorby v medzivojnovom období a po