Tag "Vajanský"

9. maturitná otázka

7 decembra, 2012 0 Comments 2908 Views

Charakterizuj zobrazenie zemianstva v slovenskej literatúre: Zemianska problematika bola jednou z dominantných